Prigovori na rezultate državne matureAko želite uložiti prigovor na bodovanje ispita državne mature uejesenskom roku, javite se mailom na profstubnja@gmail.com. Prigovori semogu podnijeti od 8.9.2021. do 10.9.2021. do 12:00 sati.