Pomorska škola Split

Povijest škole

Pomorska škola u Splitu utemeljena je carskim ukazom od 24. rujna 1849. godine, kada je određeno otvaranje, pored postojećih u Trstu i Rijeci, javnih državnih pomorskih škola i u Zadru, Dubrovniku i Kotoru.

Nastava u prvoj školskoj godini počela je 1. ožujka 1850. godine. Gornja slika je preslik prve stranice dnevnika iz školske godine 1849/50. Škola je u početku bila smještena u zgradi dominikanaca kod Srebrnih vrata, te reorganizacijom, školske 1852. godine, priključena je maloj realci, a 1862. godine velikoj realci u zgradi koja se i danas nalazi u središtu grada, s glavnim ulazom u Nelipica ulici br. 4. U prvoj školskoj godini bilo je upisano devet učenika.

24. rujna 1874 godine Pomorska škola u Splitu je ukinuta. Tek školske godine 1925/26 u sastavu Tehničke škole otvara se brodostrojarski smjer. 

Godine 1959 ponovo se otvara Pomorska škola u Splitu. Ona tada ima tri odsjeka: nautički, brodostrojarski i brodograđevni. Škola 1963. seli u zgradu u Zrinsko Frankopanskoj ulici br. 36, gdje se i danas nalazi. Danas u skoli postoje nautički, brodostrojarski, špeditersko – agencijski i ribarsko – nautički smjer.

06.12.1999. na Sv.Nikolu – Dan Škole, u stotinu pedesetoj godini od utemeljenja, Pomorska škola Split dobila je priznanje Grada plaketu ZLATNI GRB GRADA SPLITA.
Među, petoricom učenika koji su 1869/70 završili pomorsku školu u Splitu bio je i Juraj Carić literat i istraživač, pomorac i prakticar, te društveni i znanstveni radnik na polju razvoja pomorskog gospodarstva, pomorske politike i pomorskog školstva. Stari školski brod Pomorske škole Split nosio je 37 godina (od 1962. do 1999.) njegovo ime.
Kao kadet 1874, godine Juraj Carić je bio ukrcan na barku “Jader”.