Prigovori na rezultate državne mature
Ako želite uložiti prigovor na bodovanje ispita državne mature ue
jesenskom roku, javite se mailom na profstubnja@gmail.com. Prigovori se
mogu podnijeti od 8.9.2021. do 10.9.2021. do 12:00 sati.