Pomorska škola Split

Učenički servis

Učenički servis POMORSKE ŠKOLE SPLIT vrši posredovanje o povremenom radu učenika tijekom školskih praznika.

Za učlanjenje u učenički servis (izradu članske iskaznice) potrebno je:

✓ Navršenih 15 godina života
✓ Potvrda srednje škole o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu,
✓ 1 fotografija, (3cm x 3,5cm)
✓ OIB učenika (fotokopija pisanog dokumenta s OIB-om),
✓ Privola/suglasnost roditelja/skrbnika, ako je učenik maloljetan (Tiskanica br: 1M),
✓ Privola/suglasnost učenika, ako je učenik punoljetan (Tiskanica br: 1P).
✓ Ispunjen evidencijski list (Tiskanica br: 2),
✓ Otvoren račun za plaćanje – IBAN (preslika ugovora ili kartice)

NAPOMENA:

Tiskanice se mogu preuzeti u Pomorskoj školi ili na našoj web
stranici: https://www.pomsk.hr/ucenicki-servis/

Obavijest o prestanku suradnje s poslodavcima

 Obavijest o radu prometne jedinice mladeži

Za izdavanje ugovora o povremenom radu redovnog učenika potrebni su:

✓ članska iskaznica produžena za tekuću školsku godinu (produženje se vrši temeljem potvrde o statusu redovnog učenika)
✓ podatci o poslodavcu (puni naziv i adresa, e-mail, tel./fax., OIB, ime i prezime zakonskog zastupnika, i sl), dostavljaju se samo jedanput (Tiskanica br: 3).

Ako je prethodnih godina poslodavac već radio s učeničkim servisom nije potrebno ponovno popunjavati evidencijski list poslodavca (osim u međuvremenu nastale promjene: djelatnosti, adrese, telefona, odgovorne osobe i drugih bitnih podataka.).
Tada učenik uz člansku karticu donosi samo popunjenu uputnicu za tekuće razdoblje rada.

✓ uputnica za preuzimanje ugovora s podacima o vrsti posla koju će učenik obavljati i datumu početka rada (Tiskanica br: 4),
✓pisana suglasnost zakonskog zastupnika (roditelja/skrbnika) i preslika osobne
iskaznice osobe koja je potpisala suglasnost (Tiskanica br: 5), samo za maloljetne
učenike.

NAPOMENA:

Tiskanice se mogu preuzeti u Pomorskoj školi ili na našoj web
stranici: https://www.pomsk.hr/ucenicki-servis/

UVIJETI POSLOVANJA (POSTUPAK)

ŠKOLE S KOJIMA IMAMO POTPISAN SPORAZUM

PRIVOLA-SUGLASNOST-MALOLJETAN (1M)

PRIVOLA-SUGLASNOST-PUNOLJETAN (1P)

EVIDENCIJSKI LIST UČENIKA-TISKANICA 2

EVIDENCIJSKI LIST POSLODAVCA-TISKANICA 3

UPUTNICA ZA PREUZIMANJE UGOVORA-TISKANICA 4

SUGLASNOST RODITELJA/STARATELJA ZA SKLAPANJE UGOVORA-TISKANICA 5

IZJAVA UČENIKA O OSTVARENIM PRIMANJIMA-TISKANICA 6