Pomorska škola Split

Školski odbor i Vijeće roditelja

VIJEĆE RODITELJA

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održanog 16.09.2016.

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održanog 28.09.2016.

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održanog 26.10.2016.

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održanog 08.02.2017.

Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održanog 26.09.2017.

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA

1.      JELENA STUBNJA-ŠPEHAR

2.      MARINA ČERINA

3.      KRISTINA TURIĆ

4.      JOZO ŠAŠKOR

5.      PETAR ŠIMUNDŽA

6.      JOŠKO DVORNIK

7.       SLAVKO PERICA.