Pomorska škola Split

Pravo na pristup informaciji

KONTAKT SLUŽBENICE: e-mail: dabram@pomsk.hr

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Upitnik za samoprocjenu-tjv 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova
dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14, 15/14, 141/22)

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22)

Odluka o imenovanju zamjenice službenika za informiranje

Godišnje izvješće-2022

Godišnje izvješće-2022

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Obavijest o pravu na pristup informacijama

Zahtjev o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija