Pomorska škola Split

Nastavni materijali i udžbenici

Nastavne materijale iz predmeta: Zaštita morskog okoliša, Držanje straže, Astronomska navigacija 1 i 2 i Pomorske komunikacije možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Udžbenici

Na sljedećim linkovima možete preuzeti popis udžbenika za sva četiri razreda srednja škole koji su koriste u usmjerenjima: pomorski nautičar, Tehničar za brodostrojarstvo, Ribarsko-nautički tehničar i Tehničar za logistiku i šrediciju.

Pomorski nautičar

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

Tehničar za brodostrojarstvo

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

Ribarsko-nautički tehničari

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED

Tehničar za logistiku i špediciju

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TREĆI RAZRED

ČETVRTI RAZRED