OKVIRNI VREMENIK RADA

POČETAK NASTAVNE GODINE 06.09.2021.
IZBOR TEMA ZA IZRADBU ZAVRŠNOG RADA: POSEBAN VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA SASTAVNI JE DIO OVOG VREMENIKA do 29.10.2021.
JESENSKI ODMOR ZA UČENIKE 02.11.-03.11.2021.
DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE DOMOVINSKOG RATA, VUKOVARA I ŠKABRNJE 18.11.2021.(četvrtak)
DAN ŠKOLE 06.12.2021.(ponedjeljak)
ZAVRŠETAK PRVOG POLUGODIŠTA 23.12.2021.
PRVI DIO ZIMSKIH PRAZNIKA ZA UČENIKE 24.12.2021. – 09.01.2022.
POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA 10.01.2022.
ZIMSKI ISPITNI ROK – OBRANA ZAVŠNOG RADA 07.02.2022.
MATURALNA ZABAVA UČENIKA 4.RAZREDA po dogovoru maturalnog odbora
DRUGI DIO ZIMSKIH PRAZNIKA ZA UČENIKE 21.02.-27.02.2022.
PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA LJETNI ISPITNI ROK do 13.04.2022.
PROLJETNI ODMOR ZA UČENIKE 14.04.-24.04.2022.
DAN SV. DUJE (lokalni blagdan) 07.05.2022. (subota)
OTVORENI DAN POMORSKE ŠKOLE 28.05.2022.(subota)
ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE – ZAVRŠNI RAZREDI, završava drugo polugodište za maturante 25.05.2022. (srijeda)
Dan državnosti 30.05.2022.(ponedjeljak)
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA; SVJEDODŽBE ČETVRTIH RAZREDA 31.05.2022.
ŽALBENI ROK NA ZAKLJUČNU OCJENU (učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog predmeta ima pravo u roku od dva dana od zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću za polaganje ispita pred povjerenstvom) 31.05.2022. – 01.06.2022.
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA; SVJEDODŽBE ČETVRTIH RAZREDA NAKON ŽALBENOG ROKA 02.06.2022.
DOPUNSKA (PRODUŽNA) NASTAVA ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA 02.06.2022.-15.06.2022.
Tijelovo 16.06.2022.
PREDAJA ZAVRŠNIH RADOVA ZA LJETNI ROK 09.06.2022. – 17.06.2022.
ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE – OSTALI RAZREDI 21.06.2022. (utorak)
Dan antifašističke borbe 22.06.2022.
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE 1,2,3, RAZREDA; SVJEDODŽBE 1,2,3, RAZRED 27.06.2022.
ŽALBENI ROK NA ZAKLJUČNU OCJENU (učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog predmeta ima pravo u roku od dva dana od zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću za polaganje ispita pred povjerenstvom) 27.06.-28.06.2022.
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA; SVJEDODŽBE 4 RAZREDA NAKON PRODUŽNE (DOPUNSKE) NASTAVE 27.06.2022.
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE 1,2,3, RAZREDA; SVJEDODŽBE 1,2,3, RAZRED NAKON ŽALBENOG ROKA 29.06.2022.
PRODUŽNA NASTAVA ZA UČENIKE 1,2,3, RAZREDA 30.06.2022.-14.07.2022.
LJETNI ISPITNI ROK – OBRANA ZAVRŠNOG RADA 28.06.2022.
MATURALNI ODBOR 28.06.2022.
PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA ZA JESENKI ISPITNI ROK do 14.07.2022.
PREDAJA ZAVRŠNOG RADA ZA JESENSKI ROK 14.07.2022.
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE 1,2,3, RAZREDA; SVJEDODŽBE 1,2,3, RAZRED NAKON PRODUŽNE (DOPUNSKE) NASTAVE 15.07.2022.
PRIJAVA POPRAVNIH ISPITA 17.08.2022.
POPRAVNI ISPITI – ZAVRŠNI RAZREDI 18.08.2022.-23.08.2022.
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE ČETVRTIH RAZREDA; SVJEDODŽBE 4 RAZREDA NAKON POPRAVNOG ROKA 24.08.2022.
POPRAVNI ISPITI – OSTALI RAZREDI 18.08.2022.-24.08.2022.
JESENSKI ISPITNI ROK – OBRANA ZAVRŠNOG RADA 25.08.2022.
MATURALNI ODBOR: ZAVRŠNE SVJEDODŽBE 25.08.2022.
NASTAVNIČKO VIJEĆE ZA UČENIKE 1,2,3, RAZREDA; SVJEDODŽBE 1,2,3, RAZRED NAKON POPRAVNOG ROKA 24.08.2022.