Pomorska škola Split

Plan i program

Plan i program rada škole 2023/2024.

Plan i program rada škole 2022/2023.

Plan i program rada škole 2021/2022.

Plan i program rada škole 2019/2020.

Plan i program rada škole 2018/2019.

Plan i program rada škole 2017/2018.

Plan i program rada škole 2016/2017.

Plan i program rada škole 2015/2016.

Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa

Školski kurikulum 2023/2024.

Školski kurikulum 2022/2023.

Školski kurikulum 2021/2022.

Školski kurikulum 2020/2021.

Školski kurikulum 2019/2020.

Školski kurikulum 2018/2019.

Školski kurikulum 2017/2018.

Školski kurikulum 2016/2017.

Školski kurikulum 2015/2016.

Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma – Pomorski nautičar

Izmjene i dopune strukovnog kurikuluma – Tehničar za brodostrojarstvo