Maturanti !

Sve u vezi s upisima na visoka učilišta, je na web stranici :  www.studij.hr Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti...