Obavijest maturantima i djelatnicima škole Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) ljetni rok – lipanj 2020. godine  . Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) ljetni rok – lipanj 2020. godine ...više

MATURANTI - VAŽNA OBAVIJEST

Objavio: Administrator, 2020-05-18 Kategorija: Vijesti

Maturanti, u prilogu ove objave imate pdf dokument Potvrda za 75% međumjesnog prijevoza za šesti mjesec za održavanje državne mature i obrane završnog rada , za maturante koji će koristiti pokaznu kartu P O T V R D A kojom se potvrđuje pohađanje ...više

MATURANTI - VAŽNA OBAVIJEST

Objavio: Administrator, 2020-05-08 Kategorija: Vijesti

Novi izmjenjeni kalendar za državnu maturu 2019./2020. nalzi se u privitku Kalendara  državne mature u školskoj godini 2019./2020.NOVI IZMJENJENI ,dana 8.05.2020. ...više

Državna matura

Objavio: Administrator, 2020-05-05 Kategorija: Vijesti

Učenici koji žele pristupiti probnom eseju iz Hrvatskog jezika mogu se prijaviti do četvrtka 7. svibnja na poveznici https://cn1-loomen.carnet.hr/ Probni online esej pisat će se u utorak 12. svibnja 2020. s početkom u 10 sati. Učenici koji se prijave za ...više

MATURANTI - izrada završnog rada

Objavio: Administrator, 2020-04-20 Kategorija: Vijesti

Upute za izradu završnog rada nalaze se u privitku Završni rad - upute za ...više