Pomorska škola Split

Pedagoška dokumentacija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Potvrda o položenom predmetnom ispitu

Prijavnica i zapisnik o polaganju popravnog ispita

Prijavnica i zapisnik o polaganju razrednog-predmetnog ispita

Zapisnik o izradi i obrani završnog rada

Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbi

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta

Preslika svjedodžbi , izdavanje uvjerenja, prijepis uvjerenja ili rješenja te duplikat isprave iz područja prosvjete, kulture i športa