Zapošljavanje u Pomorskoj školi Split

Natječaji za popunu radnih mjesta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto: nastavnik strojarske skupine predmeta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto: nastavnik njemačkog jezika

Natječaj za radno mjesto: nastavnik njemačkog jezika

Natječaj za radno mjesto: nastavnik strojarske skupine predmeta

Administrativni radnik – rang lista

Administrativni radnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za  40 sati tjedno

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja-ice škole

ODLUKA o imenovanju ravnateljice škole

Obavijest o rezultatima natječaja, od 23.10.2023. za radno mjesto nastavnik geografije-zemljopisa, zamjena

Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Rang lista kandidata za radno mjesto nastavnik/-ica geografije

Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture-1 izvršitelj/ica (29/40) -rezultati natječaja

Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture-1 izvršitelj/ica (37/40) -rezultati natječaja

 Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice POMORSKE ŠKOLE

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica geografije

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica tjelesne i zdravstvene kulture

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica tjelesne i zdravstvene kulture 29/40

Poziv na usmeno testiranje- nastavnik/-ica geografije

Poziv na usmeno testiranje- nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Poziv na usmeno testiranje- nastavnik/-ica tjelesne i zdravstvene kulture

Poziv na usmeno testiranje- nastavnik/-ica tjelesne i zdravstvene kulture 29/40

Odluka o obustavi postupka natječaja za radno mjesto: Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta(Zaštita morskog okoliša; Astronomska navigacija, Držanje straže na brodu, Pomorske komunikacije)

Odluka o obustavi postupka natječaja za radno mjesto: Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica tjelesne i zdravstvene kulture (29/40)

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica tjelesne i zdravstvene kulture (37/40)

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica stručne skupine predmeta:(Medicinska prva pomoć na brodu, Medicina za pomorce, Sigurnost na moru/Medicina za pomorce)

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica nautičke skupine predmeta

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica geografije

Obavijest o rezultatima natječaja-administrativni radnik

Obavijest o rezultatima natječaja-nastavnik/ica povijesti

Obavijest o rezultatima natječaja-nastavnik/ica povijesti

Poziv na razgovor – nastavnik/-ica povijesti

Rang-lista kandidata za radno mjesto: nastavnik/-ica povijesti

Natječaj za radno mjesto-spremač/-ica

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica povijesti

Poziv na testiranje-nastavnik/-ica povijesti

Poziv na razgovor za posao-administrativni radnik

Rang lista kandidata-administrativni radnik

Sadržaj i način testiranja kandidata-administrativni radnik

Poziv na usmeno testiranje kandidata – administrativni radnik

Natječaj za radno mjesto-nastavik/ica povijesti

Obavijest o rezultatima natječaja-nastavnik/ica strojarske skupine predmeta

Obavijest o rezultatima natječaja-spremač/ica

Obavijest o rezultatima natječaja-nastavnik/ica hrvatskog jezik

Natječaj za radno mjesto-administrativni radnik-određeno, puno radno vrijeme

Poziv na razgovor – nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Rang-lista kandidata za radno mjesto: nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Poziv na razgovor – nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Rang-lista kandidata za radno mjesto: nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Poziv na razgovor – spremač/-ica (osnovom natječaja 02.03.2023.)

Poziv na usmeno testiranje kandidata -nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Poziv na usmeno testiranje kandidata -nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-spremačica

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Odluka o obustavi natječaja 28.2.2023.

Nastavnik /ica strojarske skupine predmeta (Elektrotehnika i elektronika)-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za ukupno 22 sati tjedno (22/40).

Poziv na usmeno testiranje kandidata -nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora-nastavnik strojarske skupine predmeta

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora-spremačica

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Rang-lista kandidata za radno mjesto: spremačica

Rang-lista kandidata za radno mjesto: nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora-hrvatski jezik

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom-stručni suradnik-psiholog

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Poziv na usmeno testiranje kandidata -nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Poziv na usmeno testiranje kandidata -nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta

Poziv na razgovor za radno mjesto spremač/-ica

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora o radu s izabranom kandidatkinjom-njemački jezik

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica strojarske skupine predmeta-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-spremačica-određeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica matematike-određeno-nepuno radno vrijeme

Rang-lista kandidata za radno mjesto: nastavnik/-ica povijesti

Rang-lista kandidata za radno mjesto: nastavnik/-ica njemačkog jezika

Rang-lista kandidata za radno mjesto: stručni suradnik/-ica-psiholog/-inja

Rang-lista kandidata za radno mjesto: nastavnik/ica hrvatskoga jezika-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za ukupno 12 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica njemačkog jezika-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Sadržaj i način testiranja kandidata-psiholog/-ica-neodređeno-puno radno vrijeme

Sadržaj i način testiranja kandidata-psiholog/-ica-neodređeno-puno radno vrijeme

Poziv na usmeno testiranje kandidata -psiholog/-ica-neodređeno-puno radno vrijeme

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica njemačog jezika-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Poziv na usmeno testiranje kandidata-nastavnik/-ica njemačog jezika-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica povijesti-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Poziv na usmeno testiranje kandidata-nastavnik/-ica povijesti-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Sadržaj i način testiranja kandidata-nastavnik/-ica hrvatskog jezika-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Poziv na usmeno testiranje kandidata-nastavnik/-ica hrvatskog jezika-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica hrvatskog jezika-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica povijesti-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-psiholog/-ica-neodređeno-puno radno vrijeme

Domar/ložač-rang lista

Domar/ložač-poziv na testiranje

Natječaj za radno mjesto-domar/ložač

Nastavnik/ica hrvatskoga jezika- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne zaposlenice na rad, osnovom natječaja od 21.3.2022.-Rang lista

Poziv na usmeno testiranje kandidata

Sadržaj i način testiranja i vrednovanje kandidata

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanja ugovora o radu s izabanim/-om kandidatom/-injom (matematika)

Natječaj za radno mjesto-nastavnik/-ica hrvatskog jezika

Natječaj za radno mjesto-nastavnik matematike

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanja ugovora o radu s izabanim/-om kandidatom/-injom (spremačica-zamjena)

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanja ugovora o radu s izabanim/-om kandidatom/-injom (matematika-zamjena)

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanja ugovora o radu s izabanim/-om kandidatom/-injom (strojarska skupina predmeta)

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanja ugovora o radu s izabanim/-om kandidatom/-injom (hrvatski jezik)

Rang lista i poziv na razgovor (Nastavnik/-ica matematike)

Rang lista i poziv na razgovor (Nastavnik/-ica praktične nastave)

Rang lista i poziv na razgovor (Nastavnik/-ica hrvatskog jezika)

Poziv na testiranje-matematika

Sadržaj i način testiranja kandidata-matematika

Poziv na testiranje-praktična nastava (Strojarska skupina predmeta)

Sadržaj i način testiranja kandidata-praktična nastava (Strojarska skupina predmeta)

Poziv na testiranje-hrvatski jezik

Sadržaj i način testiranja kandidata-hrvatski jezik

Natječaj za radno mjesto-spremačica-određeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-nastavnik matematike-određeno-puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-nastavnik praktične nastave za stojarsku skupinu predmeta-neodređeno-nepuno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto-nastavnik hrvatskog jezika-neodređeno-nepuno radno vrijeme

 Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom za radno mjesto nastavnik engleskog jezika i engleskog jezika u pomorstvu

Poziv na razgovor-intervju(engleski jezik)

Obajavljivanje rang liste (od 16.3.)-engleski jezik

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom (nastavnik/ica natičke skupine predmeta)

Obavijest o rezultatima natječaja i sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom (nastavnik/ica natičke skupine predmeta)

 Poziv na testiranje: nastavnik(ica) engleskog jezika i engleskog jezika u pomorstvu (osnovom zamjene)

 Sadržaj i način testiranja i vrednovanja-nastavnik(-ica) engleskog jezika i engleskog jezika u pomorstvu (osnovnom zamjene)

 Rang lista kandidata – nastavnik/ica nautičke skupine predmeta

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)- nastavnik/ica nautičke skupine predmeta

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto – nastavnik/ica matematike , na određeno puno radno vrijeme, natječaj je otvoren od 22.02. do 02.03.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto – nastavnik/ica engleskog jezika i engleskog jezika u pomorstvu, zamjena do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice najdulje do 30.06.2021., natječaj je otvoren od 22.02. do 02.03.

Poziv na usmeno testiranje – nastavnik/ica nautičke skupine predmeta

Sadržaj i način testiranja kandidata – nastavnik/ica nautičke skupine predmeta

Odluka o obustavi postupka natječaja

Nastavnik/ica matematike- 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme za ukupno 40 sati tjedno ,zamjena do povratka privremeno odsutne nastavnice na rad, a najdulje do 30.06.2021.

Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 11 sati tjedno

Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta- 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 34 sati tjedno

Odluka o obustavi postupka natječaja

Objavljivanje rang liste kandidata – Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta

Objavljivanje rang liste kandidata – Nastavnik/ica engleskog jezika

Poziv na razgovor – Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta

Poziv na razgovor- Nastavnik/ica engleskog jezika

POZIV NA USMENO TESTIRANJE – Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta

SARŽAJ I NAČIN TESTIRANJA i VREDNOVANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta )

POZIV NA USMENO TESTIRANJE – Nastavnik/ica engleskog jezika

SARŽAJ I NAČIN TESTIRANJA i VREDNOVANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE (Nastavnik/ica engleskog jezik)

Natječaj za popunu radnih mjesta 

  • Nastavnik/ica engleskog jezika  (za 40 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica, na određeno 
  • Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (za 40 sati nastave tjedno)- 1 izvršitelj/ica,

Natječaj je otvoren od danas od  16.11.2020. do 24.11.2020

Natječaj za popunu radnih mjesta

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA I SKLAPANJU UGOVORA O RADU S IZABRANIM KANDIDATIMA

Objavljivanje rang liste kandidata

Odluke o djelomičnoj obustavi postupka natječaja

Poziv na razgovor (TZK)

Objavljivanje rang liste kandidata

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-SPREMAČ/ICE

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Sadržaj i način testiranja kandidata za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-STROJARSKA SKUPINA PREDMETA

Sadržaj i način testiranja kandidata za strojarsku skupinu predmeta

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-NAUTIČKA SKUPINA PREDMETA

Sadržaj i način testiranja kandidata za nautičku skupinu predmeta

Natječaj za popunu radnih mjesta 

  • Natječaj za Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture (za 4 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/ica,
  • Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (za 20 sati nastave tjedno)- 1 izvršitelj/ica,
  • Nastavnik/ica nautičke skupine (za 27 sati nastave tjedno)- 1 izvršitelj/ica ,
  • Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (Praktična nastava) za 2 sata nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica,
  • Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta (1. Praktična nastava za 20 sati nastave tjedno i 2. Pomoćni brodski strojevi za 2 sata nastave tjedno)- 1 izvršitelj/ica,
  • Spremač/ica- 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme za ukupno 20 sati rada tjedno.

Natječaj je otvoren od danas od 28.09.2020. do 06.10.2020.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Obavijest o rezultatima natječaja za TZK

Rang lista kandidata – TZK

Poziv na testiranje

Obavijest o rezultatima natječaja za nautičku skupinu predmeta

Sadržaj i način testiranja kandidata za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) zamjena do povratka privremeno odsutne nastavnice na rad, a najdulje do 30.06.2020.
Natječaj je otvoren od danas od 12.02.2020. do 20.02.2020.

Rang lista kandidata

Poziv za usmeno testiranja kandidata

Sadržaj i način testiranja pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za testiranje

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)((1. Pomorske komunikacije-6 sati; 2. Držanje straže na brodu-2 sata; 3. Praktična nastava za III. i IV.razred nautike-15 sati)
Natječaj je otvoren od danas od 09.01.2020. do 17.01.2020.

Obavijesti o rezultatima natječaja – Nautička skupina predmeta

Obavijesti o rezultatima natječaja – Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavijesti o rezultatima natječaja – Engleski jezik

Odluka o obustavi postupka natječaja i ne zasnivanju radnog odnosa

OBJAVLJIVANJE RANG LISTE KANDIDATA

Odluka o obustavi postupka natječaja

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-NAUTIČKA SKUPINA PREDMETA

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-RAČUNALSTVO

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

POZIV NA USMENO TESTIRANJE-ENGLESKI JEZIK

Sadržaj i način testiranja kandidata- osnovom natječaja za MATEMATIKU,ENGLESKI JEZIK, TJELESNI I ZDRAVSTVENA KULTURA, RAČUNALSTVO

Uvijek smo u potrazi za stručnjacima

Pomorska škola Split nudi mogućnost slanja životopisa svim stručanjacima iz podružja odgoja i obrazovanja kao i stručnjacima iz drugih područja koji su zainteresirani graditi karijeru u školstvu.

Molimo vas ispunite obrazac

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za Nastavnik/ica matematike za 9 sati nastave tjedno- 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno), do povratka na rad zamjenjivane nastavnice (u punom radnom vremenu), a najdulje do 13.07.2020.,Nastavnik/ica engleskog jezika za 19 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (36 sati tjedno), zamjena do povratka privremeno odsutne nastavnice na rad, a najdulje do 13.07.2020. , Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture za 6 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno), zamjena do povratka privremeno odsutnog nastavnika na rad, a najdulje do 30.06.2020., Nastavnik/ica računalstva za 18 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (33 sati tjedno)
Natječaj je otvoren od danas od 04.11.2019. do 12.11.2019

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)(1. Sigurnost na moru-10 sati; 2. Prijevoz opasnih tereta morem-2 sata; 3. Plovidba-6 sati; 4. Osnove prijevoza i prijenosa-2 sata),Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta -1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme(40 sati tjedno)(1.Konstrukcija i stabilnost broda-4 sata; 2.Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije-1 sat; 3. Meteorologija i oceanografija – 9 sati; 4. Praktična nastava-8 sati), Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta -na određeno nepuno radno vrijeme (za 12 sati tjedno), najdulje do 30.06.2020.(1.Praktična nastava-2 sata; 2. Sigurnost na moru-1 sat, 3.Terestrička navigacija-4 sata)
Natječaj je otvoren od danas od 04.11.2019. do 12.11.2019

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (Prijevoz opasnih tereta morem-2 sata,Plovidba-2 sata, Osnove prijevoza i prijenosa-2 sata),Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (Praktična nastava-2 sata,Sigurnost na moru-19 sati)Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta (Konstrukcija i stabilnost broda-4 sata,Meteorologija i oceanografija-9 sati,Manevriranje brodom-6 sati,Osnovna osposobljenost za rad na tankerima-1 sat
Natječaj je otvoren od danas od 25.03.2019. do 02.04.2019.g.

Odluka o imenovanju ravnatelja

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za Nastavnik/ica engleskoga jezika, Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta
Natječaj je otvoren od danas 07.02.2019. do 15.02.2019.g

Natječaj za popunu radnih mjesta


Natječaj za za imenovanje ravnatelja/ice škole
Natječaj je otvoren od danas 16.01.2019.g

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za voditelja računovodstva
Natječaj je otvoren od danas 31.12.2018. do 08.01.2019.g

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik/ica strukovnog predmeta u logistici i špediciji, Nastavnik/ica nautičke skupine predmeta, Nastavnik/ica matematike za 9 sati nastave tjedno,  Nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture za 6 sati nastave tjedno, Nastavnik/ica Osnove komunikologije i Etike za 14 sati nastave tjedno, Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta
Natječaj je otvoren od danas 06.11.2018. do 14.11.2018.g.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik/ca Osnove komunikologije za 6 sati nastave tjedno i Etike za 8 sati nastave tjedno, ukupno za 14 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne nastavnice na rad, a najdulje do 30.06.2018.
Natječaj je otvoren od danas 27.02.2018. do 07.03.2018.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik matematike za 9 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,2. Nastavnik/ca nautičke skupine predmeta, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, Nastavnik/ca nautičke skupine predmeta za 19 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme
Natječaj je otvoren od danas 08.02.2018. do 16.02.2018.

Javni poziv vanjskim pružateljima usluga za obavljanje poslova čišćenja

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik povijesti za 4 sata tjedno ,1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme zamjena do povratka na rad privremeno odsutne nastavnice, Nastavnik strukovnih predmeta za logistiku i špediciju 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do povratka privremeno odsutnog zaposlenika na rad,Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture za 4 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog nastavnika,Stručni suradnik-pedagog škole, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do povratka privremeno odsutne zaposlenice na rad,Nastavnik matematike za 9 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,Nastavnik Praktične nastave ( za strojarsku skupinu predmeta) za 24 sata nastave tjedno,1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme
Natječaj je otvoren od danas 03.10.2017. do 11.10.2017.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik strojarske skupine predmeta za 24 sata tjedno (Praktična nastava) ,1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture za 4 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutnog nastavnika na rad, a najdulje do 30.06.2017.
Natječaj je otvoren od danas 26.04. do 4.05. 2017.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik nautičke skupine predmeta,1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme
Natječaj je otvoren od danas 13.03 do 21.03 2017.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik nautičke skupine predmeta,1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme ; Nastavnik nautičke skupine predmeta, 1 izvršitelj/ica, za 20 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
Natječaj je otvoren od danas 13.03 do 21.03 2017.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Nastavnik nautičke skupine predmeta,1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme ; Nastavnik nautičke skupine predmeta, 1 izvršitelj/ica, za 20 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme ;Nastavnik Osnove komunikologije , 1 izvršitelj/ica, za 3 sata nastave tjedno, na neodređeno nepuno radno vrijeme
Natječaj je otvoren od danas 03.11. do 11.11. 2016.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za Stručni suradnik-pedagog škole, Nastavnik strukovnih predmeta za logistiku i špediciju 
Natječaj je otvoren od danas 05.10. do 13.10. 2016.

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto nastavnika matematike, osnovom natječaja od 4.5.2016 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu matematike zamjena (na određeno puno radno vrijeme , privremeno  odsutne nastavnice na rad ,najdulje do 30.06.2016.) te stručni suradnik-pedagog škole(na određeno puno radno vrijeme , privremeno  odsutne zaposlenice na rad ,najdulje do 30.06.2016.). 
Natječaj je otvoren od 04.05.. do 12.05.2016.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu engleskog jezika (na određeno puno radno vrijeme , zamjena do povratka privremeno  odsutne nastavnice na rad ,najdulje do 30.06.2016.). 
Natječaj je otvoren od 08.03. do 16.03.2016.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Ponovljeni natječaj za nastavnika nutičke skupine predmeta (na neodređeno radno vrijeme) i nastavnika osnove komunikologije (na određeno radno vrijeme). 
Natječaj je otvoren od 07.03. do 15.03.2016

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj-stučni suradnik školski knjižničar (na određeno puno radno vrijeme zamjena do povratka zaposlenice). 
Natječaj je otvoren od 12.01. do 20.01.2016.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu geografije (na neodeređeno radno vrijeme te na 8 sati tjedno). 
Natječaj je otvoren od 23.11. do 01.12. 2015.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu nautičke skupine predmeta (na neodeređeno puno radno vrijeme te na 11 sati tjedno), strukovnih predmeta ribarsko-nautičke skupine , osnove komunikologije. 
Natječaj je otvoren od 30.10. do 09.11. 2015.

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu matematike, strukovnih predmeta u logistici i špediciji, stručni učitelj strojarske grupe predmeta, stručni suradnik školski knjižničar
Natječaj je otvoren od 26.10. do 03.11. 2015.

Ponovljeni natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu nautičke skupine predmeta, praktične nastave u zanimanju pomorski nautičar, strukovnog predmeta Brodski strojevi i uređaji. 
Natječaj je otvoren osam dana od danas (15.05.2015.)

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu strukovnog predmeta, praktična nastava u zanimanju pomorski nautičar. 
Natječaj je otvoren osam dana od danas (09.03.2015.)

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu hrvatskog jezika i fizike. 
Natječaj je otvoren osam dana od danas (23.02.2015.)

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu strukovnog predmeta (Pomorsko pravo , Brodki strojevi i uređaji), nautičke skupine predmeta, praktične nastave u zanimanju ribarsko-nautički tehničar i engleskog jezika . 
Natječaj je otvoren osam dana od danas (12.02.2015.)

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za nastavnika/icu hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika , talijanskog jezika, matematike, strojarske skupine predmeta i ekonomske skupine predmeta. 
Natječaj je otvoren osam dana od danas (17.10.2014.)