Pomorska škola Split

Upisi i usmjerenja

Učenik ili roditelj/skrbnik dužan je doći u Školu potvrditi upis. Upisnicu moraju potpisati i učenik i roditelj/skrbnik. U protivnom, učenik ne može biti upisan. Prilikom dostavljanja upisnica i dodatne dokumentacije (navedene u natječaju za upis), ne zaboravite donijeti odgovarajuću liječničku svjedodžbu medicine rada (naglasiti za koji smjer zanimanja: tehničar za brodostrojarstvo, pomorski nautičar, ribarsko-nautički tehničar), potvrdu nadležnog školskog liječnika (za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju), svjedodžba 8.razreda (original) , te kopiju uplatnice. Podatci za uplatu su ovdje.

Odluka o imenovanju upisnog povjerenstva za šk.god. 2024./2025

UPISI.HR u školsku godinu 2023/2024.

Publikacija “Upisi u srednju” – Upisi.hr

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I.razred srednje škole

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje školu u školskoj godini 2023./2024.

NATJEČAJ-za upis učenika u prvi razred u školskoj godini 2023./2024.

Izmjena i dopuna natječaja za upis učenika u prvi razred u školskoj godini 2023./2024.

OBRAZAC-suglasnost roditelja

Podatci za uplatnicu,participacija za povećane troškove obrazovanja u šk.god.2023./2024.

Pomorski nautičar

Područje obrazovanja

Ako želite oploviti svijet i gledati pučinu s komandnog mosta, onda morate prethodno završiti pomorsku školu – smjer pomorski nautičar. Već od prvog razreda, pored općih predmeta, susresti ćete se s predmetima koji će vas uvesti u struku. Kako školovanje bude napredovalo tako će rasti vaša znanja vezana za navigaciju i druge poslove koje obavlja pomorski nautičar. Ti poslovi su: poslovi navigacije i izvođenja pokreta brodom; upravljanje navigacijskim instrumentima i pomagalima; ukrcaj i iskrcaj tereta i putnika; pravilno i svrsishodno iskorištavanje broda; straže tijekom plovidbe; vođenje brodske dokumentacije; rukovanje protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje…

Mogućnosti usavršavanja, studiranja i zapošljavanja

Prema predviđanjima Međunarodne pomorske organizacije (IMO), u svijetu će 2003. god. nedostajati 30000 pomoraca, a nadamo se da će i hrvatski brodari ponovo zauzeti svoje mjesto na međunarodnoj pomorskoj sceni, pa će sukladno tome, kvalitetni kadeti i časnici, po kojima je ova škola uvijek bila poznata, biti traženi na brodovima svih zastava.

Svi završeni učenici Pomorske škole, ako žele napredovati do najviših časničkih zvanja u trgovačkoj mornarici, svoje školovanje mogu nastaviti na Visokoj pomorskoj školi, gdje pri upisu imaju dodatni broj upisnih bodova. Oni koji se, iz bilo kojih razloga, ne odluče za pomorsku karijeru, nastavak školovanja mogu odabrati na na nekom fakultetu

Tehničar za brodostrojarstvo

Područje obrazovanja

U okviru ovog usmjerenja učenici se obrazuju za zvanje tehničke struke koje im omogućava rad na brodu kao pomorski strojar ili mogućnost ostanka na kopnu te rad u nekoj firmi tehničke djelatnosti i to kao tehničar, crtač, referent u nabavi i sl. Zvanje tehničara za brodostrojarstvo je odgovorno, jer za vrijeme smjene strojar odgovara za rad glavnog porivnog stroja i ostalih pomoćnih strojeva, odnosno indirektno za posadu, teret i brod koji ima višemiljunsku dolarsku vrijednost. Osoba koja obavlja tu dužnost mora kvalitetno obavljati svoj posao. Posljedica takve prirode poslaje da profesori ove Škole pokušavaju i uspjevaju kroz četiri godine njihovog školovanja osim znanja usaditi disciplinu i odgovornost. Naša država je potpisnik STCW-konvencije, a sama Škola uvodi ISO standard, koji obavezuju i naglašavaju invindualni rad i rad u skupinama pa se naši učenici kvalitetnije obrazuju u odnosu na učenike u drugim srednjim školama, uz korištenje raznih nastavnih pomagala, kabineta simulatora i interneta koji je učenicima stalno dostupan.

Područje obrazovanja

Ovo zvanje daje mogućnost zbog stečenog znanja, usađene discipline i odgovornosti upis na bilo koji fakultet. Veliki broj naših maturanata nastavlja visokoškolsko obrazovanje na tehničkim fakultetima: FESB-u i Visokoj pomorskoj školi ili na bilo kojem fakultetu ili sveučilištu

Mogućnosti usavršavanja, studiranja i zapošljavanja

Brodostrojarsko usmjerenje je veoma traženo usmjerenje. Prema proračunima Međunarodne pomorske organizacije u svijetu će 2003. god. nedostajati 30 000 pomoraca -tehničara za brodostrojarstvo. Pošto su Hrvatski pomorci veoma cijenjeni vjerujemo da će jedan veliki broj od navedenog broja nadomjestiti upravo oni. Kolika je potražnja već se sada vidi jer naša škola svake godine upisuje razred brodostrojara koji se školuje u posebnom postupku. To su uglavnom osobe koje su završile neko usmjerenje u ekonomskoj, građevinskoj, tehničkoj školi ili pak gimnaziji, te polažu razliku ispita za dobivanje zvanja tehničar za brodostrojarstvo da bi se mogli ukrcati na brod, te pri tome ulažu znatna materijalna sredstva (cca 20 000 kn). Također je usmjerenje vrlo dobro plačeno jer početnici imaju primanja cca 800 američkih dolara (prvu godinu) s mogučnošću brzog napredovanja u struci (što nije uobičajno u odnosu na ostala zvanja) i u primanjima koja dosežu nekoliko tisuća dolara nakon nekoliko godina navigacije. Škola je također u pregovorima sa njemačkim kompanijama za stipendiranje učenika u višim razredima, tako da isti uz sredstva koja dobivaju, odmah po završetku usmjerenja odlaze na brod. U slučaju da po završetku Škole tehničari koji ne vole putovati se ne odluče na odlazak na brod ili nakon nekog vremena navigacije odluče ostati “uz kraj” ovo zanimanje kao što je već naglašeno nudi mogućnost zapošljenja u bilo kojem tehničkom pogonu, kao i ostalim tehničkim zanimanjima.

Ribarsko-nautički tehničar

Područje obrazovanja

U okviru ovog smjera učenici se obrazuju za rad na području morskog ribarstva kao složene gospodarske djelatnosti, koja uključuje problematiku ulova, uzgoja, prerade ribe i ostalih morskih organizama, te gospodarenjem i zaštitom živih bogatstava mora. Ovoj program posebnu pozornost posvećuje marikulturi tj. uzgoju riba i drugih morskih organizama, te području biološke oceanografije i ekologije mora. Kako su ribe i drugi morski organizmi obnovljiva bogatstva mora, koja se ne odgovarajućim iskorištavanjem mogu brzo osiromašiti, stoga je za pravilno gospodarenje i zaštitu ovih organizama, neophodno obrazovati kadrove koji će uspješno gospodariti živim resursima mora, te značajno unaprijediti tehnologiju uzgoja ribe, što postaje trend duž čitave hrvatske obale.

Mogućnosti usavršavanja, studiranja i zapošljavanja

Kadrovi proizišli iz ovog smjera zaposlenje mogu naći u ustanovama koje se bave istraživanjima mora, organizacijama koje su povezane s djelatnošću morskog ribarstva tj. ulovom, uzgojem, prometom i preradom ribe i drugih morskih organizama, te kao pomorci na ribarskim brodovima. Poslije završene četverogodišnje srednje škole učenici se mogu doškolovavati na Visokoj pomorskoj školi, te na Odjelu za studij mora i pomorstva u Splitu na slijedećim sveučilišnim studijima:

  • Morsko ribarstvo
  • Biologija i ekologija mora
  • Pomorski sustavi i procesi
  • Svi ostali fakulteti

Tehničar za logistiku i špediciju

Područje obrazovanja

Ovo je smjer u koji se upisuju učenici (većinom, ipak učenice) s najvišim prosjekom ocjena. Pored općih predmeta zajedničkih četverogodišnjim srednjim školama, te pored dva strana jezika, u ovom se usmjerenju, kroz četiri godine, izučava i čitav niz predmeta vezanih uz pravo i gospodarstvo. Upravo ti predmeti predstavljaju temelj struke budućim špeditersko – agencijskim tehničarima.

Mogućnosti usavršavanja, studiranja i zapošljavanja

Špeditersko – agencijski tehničar obavlja slijedeće poslove: proučava i istražuje tržišta špediterskih usluga u tuzemstvu i inozemstvu; izrađuje plan prijevoza roba; bira prijevoznike, otprema robu u izvozu, uvozu i tranzitu, osigurava robe; priprema i obrađuje uvozno – izvozne dokumente; priprema dokumente za carinjenje robe; izrađuje plan ukrcaja roba na brod. Sukladno ovim poslovima mjesta zapošljavanja su pomorske agencije, otpremništva, carinarnice.

Svi završeni špeditersko – agencijski tehničari, ako se odluče za nastavak školovanja, mogu nastaviti školovanje na nekom od fakulteta koji su na neki način nastavak njihovog prethodnog školovanja (ekonomski, pravni). Ne zaboravimo da je ovo jedno od rijetkih usmjerenja u kojem se uče tri strana jezika, što svakako daje dobre osnove za studije stranih jezika, turizma ili nekog usmjerenja na Visokoj pomorskoj školi (pomorski menadžment, upravljanje jahtama i marinama, itd.).