Pomorska škola Split

Primanje roditelja

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022

RAZRED Ime i prezime razrednika Dan Školski sat Smjena
1. A Frane Šalković četvrtak 2. sat A
1. B Ivana Banovac četvrtak 5. sat B
1. C Lidija Pejdo petak 3. sat A
1. D Dafne Vlahović srijeda 3. sat B
1. E Keti Gavranović ponedjeljak 3. sat A
1. F Hana Rubinić ponedjeljak 4. sat A
1. G Tea Bakota utorak 3. sat B
2. A Igor Ivančić četvrtak 7. sat A
2. B Jere Poljak utorak 4. sat B
2. C Branimir Kopitović četvrtak 6. sat A
2. D Marijana De Marchi ponedjeljak 5. sat A
2. E Marija Jalić petak 4. sat A
2. F Vedrana Nazlić utorak 3. sat B
2. G Ivana Vladović petak 4. sat A
3. A Sandra Livić petak 3. sat A
3. B Jelena Boban ponedjeljak 5. sat B
3. C Vesna Živković ponedjeljak 3. sat B
3. D Jelena Stubnja Špehar ponedjeljak 6. sat A
3. E Tea Štimac četvrtak 6. sat uvijek popodne
3. F Željana Viđak-Miletić ponedjeljak 4. sat B
3. G Tanja Mamić četvrtak 3. sat A
4. A Lada Puljiz četvrtak 4. sat B
4. B Dario Kurtović utorak 7. sat B
4. C Nada Ivica Ugrin utorak 4. sat B
4. D Nina Letilović srijeda 4. sat B
4.E Gabrijela Batarelo četvrtak 3. sat B
4. F Hrvoje Petrušić srijeda 4. sat B
4. G Nikolina Romac četvrtak 6. sat A

NASTAVNICI KOJI NISU RAZREDNICI

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022

Ime i prezime nastavnika Smjena Dan Školski sat
Barać Alen B Ponedjeljak 3. sat
Batistić Željko B ponedjeljak 3. sat
Ćopo Danijela A petak 2. sat
Čerina Marina A ponedjeljak 4. sat
Čeko Stipo A utorak 4. sat
Gavranović Saša A utorak 3. sat
Grujić Tatjana A četvrtak 3. sat
Gvozdanović Toma B ponedjelja 5. sat
Horvat Delić Jasna A utorak 4. sat
Jadrijević Ivana B utorak 4. sat
Jović Sandra B utorak veliki odmor
Kantar Dražen B srijeda 4. sat
Kondić Nikša A utorak 3. sat
Kostajnšek Tomislav B ponedjeljak 5. sat
Krčum Jelena A utorak 7. sat
Kronegger Alojz A srijeda 5. sat
Longo Toni B ponedjeljak 2. sat
Lovrić Darijo B četvrtak 6. sat
Lozić Lena B ponedjeljak 3. sat
Marković Inge B utorak 3. sat
Martinić Mario B četvrtak 7. sat
Martinović Predrag B petak 4. sat
Milinović Denis A ponedjeljak 3. sat
Mimica Drago A petak 5. sat
Muselin Ante B petak 4. sat
Nejašmić Mijo B srijeda 4. sat
Peslać Dragan A petak 2. sat
Roščić Ivan B srijeda 4. sat
Sokol Mladen A petak 7. sat
Šustić Robert A srijeda 3. sat
Tandara Tomislava B ponedjeljak 6. sat
Tomić Zlatko B utorak 4. sat
Treursić Iris / ponedjeljak 13. sat
Turić Kristina A srijeda 5. sat
Ugrin Branko A četvrtak 1. sat
Vulas Gordana B ponedjeljak 4. sat
Žižić Mirela A ponedjeljak 3. sat