Pomorska škola Split

Primanje roditelja, Kalendar rada škole i Vremenik

Kalendar rada škole

Sva primanja roditelja se održavaju putem maila ili broja mobitela koji su roditelji dobili od razrednika.

Dolazak roditelja u školu do daljnjega se izbjegava zbog posebnih uvjeta rada tijekom pandemije COVID 19.

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

RAZRED Ime i prezime
razrednika
Dan Školski sat Smjena
1. A IGOR IVANČIĆ
1. B JERE POLJAK
1. C BRANIMIR KOPITOVIĆ
1. D MARIJANA DE MARCHI
1. E MARIJA JALIĆ
1. F ANA NOVAKOVIĆ
1. G IVANA VLADOVIĆ
2. A SANDRA LIVIĆ
2. B KRISTINA TURIĆ
2. C VESNA ŽIVKOVIĆ
2. D JELENA STUBNJA ŠPEHAR
2. E TEA ŠTIMAC
2. F ŽELJANA VIĐAK-MILETIĆ
2. G TANJA MAMIĆ
3. A LADA PULJIZ
3. B DARIO KURTOVIĆ
3. C NADA IVICA UGRIN
3. D NINA LETILOVIĆ
3. E GABRIJELA VUKOREPA
3. F HRVOJE PETRUŠIĆ
3. G NIKOLINA ROMAC
4. A BRANKO UGRIN
4. B JERE POLJAK
4. C LIDIJA PEJDO
4. D LENA LOZIĆ
4.E KETI GAVRANOVIĆ
4. F HANA RUBINIĆ
4. G TEA BAKOTA

KALENDAR RADA ŠKOLE

Početak nastavne godine 07.09.2020.
Izbor tema za izradu završnog rada do 30.10.2020.
Prijava obrane završnog rada (zimski rok) do 30.11.2020.
Jesenski odmor za učenike od 2.11.2020. do 3.11. 2020.
Dan škole 06.12.2020.(nedjelja)
Završetak prvog polugodišta 23.12.2020.
Zimski odmor za učenike 24.12.2020. – 08.01.2020.
Početak drugog polugodišta 11.01.2021.
Zimski ispitni rok-obrana završnog rada 05.02.2021.
Maturalna zabava učenika 4.razreda Po dogovoru maturalnog odbora
Drugi dio zimskih praznika za učenike 23.02.-26.02.2021.
Prijava obrane završnog rada (ljetni ispitni rok) do 12.04.2021.
Proljetni odmor za učenike 02.04.-09.04.2021.
Prijava obrane završnog rada za ljetni ispitni rok do 12.04.2021.
Proljetni odmor za učenike 02.04.-09.04.2020.
Dan svetog Duje (lokalni praznik) 07.05.2021. (petak).
Završetak nastavne godine-završni razredi 25.05.2021. (utorak)
Nastavničko vijeće za učenike-verifikacija svjedodžbi 4.razreda 26.05.2021.
Žalbeni rok* 26.05.2021. – 27.05.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 4.razreda-nakon žalbenog roka 28.05.2021.
Dopunska (produžna) nastava za učenike 4.razreda 31.05.2021.-11.06.2021.
Otvoreni dani Pomorske škole 29.05.2021.(subota)
Predaja završnih radova za ljetni rok 08.06.2021. – 11.06.2021.
Završetak nastavne godine-ostali razredi 18.06.2021. (petak)
Žalbeni rok 19.06.-21.06.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 1.,2 i 3., razreda: verifikacija svjedodžbi 21.06.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 4.razreda 21.06.2021..
Nastavničko vijeće za učenike 1.,2., i 3. razreda: svjedodžbe nakon žalbenog roka 23.06.2021.
Ljetni ispitni rok-obrana završnog rada 23.06.2021.
Prijava obrane završnog rada za jesenski rok do 12.07.2021.
Predaja završnog rada za jesenjski rok 13.07.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 1.,2 i 3., razreda: verifikacija svjedodžbi nakon produžne nastave 14.07.2021.
Dopunska (produžna) nastava za učenike 1.,2. i 3.razredi 24.06.2021.-13.07.2021.
Prijava popravnih ispita 16.08.2021.
Jesenski ispitni rok (popravni ispiti)-završni razredi 17.08.2021.-20.08.2021.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda; Verifikacija svjedodžbe 4 razreda nakon popravnog roka 23.08.2021.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – ostali razredi 18.08.2021.-24.08.2021.
Jesenski ispini rok(obrana završnog rada) 24.08.2021.
Maturalni odbor završne svjedodžbe 24.08.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 1.2., i 3. razreda 25.08.2021.

Napomena: Vremenik će se realizirati prema epidemiološkoj situaciji