Pomorska škola Split

Primanje roditelja

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024

RAZRED Ime i prezime razrednika Dan Školski sat Smjena
1. A Vesna Živković utorak 1. sat A
1. B Jelena Boban ponedjeljakak 4. sat A
1. C Jelena Berket Bakota utorak 7. sat A
1. D Goran Orlov četvrtak u 15:30 /
1. E Gabrijela Vukorepa četvrtak 3. sat A
1. F Ivana Banovac utorak 4. sat A
1. G Tanja Mamić ponedjeljak 4. sat A
2. A Jelena Krčum srijeda 3. sat A
2. B Tomislav Borovac utorak 4.sat A
2. C Ivana Jozić četvrtak 6. sat A
2. D Nina Letilović utorak 1. sat A
2. E Ela Sommer srijeda 3. sat A
2. F Hrvoje Petrušić utorak 2. sat A
2. G Nikolina Romac utorak 3. sat A
3. A Frane Šalković ponedjeljak 4. sat A
3. B Petra Burilo srijeda 6. sat A
3. C Lidija Pejdo srijeda 3. sat B
3. D Dafne Vlahović četvrtak 6. sat B
3. E Ivana Jadrijević četvrtak 7. sat B
3. F Ivan Bunčić četvrtak 4. sat A
3. G Tea Bakota srijeda 2. sat B
4. A Igor Ivančić četvrtak 4. sat B
4. B Jere Poljak utorak 3. sat A
4. C Branimir Kopitović utorak 4. sat B
4. D Marijana De Marchi utorak 3. sat B
4.E Marija Jalić četvrtak popodne 3. sat, ujutro 1. sat B
4. F Toni Longo utorak 4. sat B
4. G Ivana Vladović ponedjeljak 7. sat A

NASTAVNICI KOJI NISU RAZREDNICI

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024

Ime i prezime nastavnika Smjena Dan Školski sat
Barić Franko A utorak 4. sat
Barać Alen A utorak 4. sat
Batistić Nikola A utorak 4. sat
Ćopo Danijela A srijeda 4. sat
Čerina Marina B srijeda 4. sat
Čeko Stipo A utorak 2. sat
Domić Ivica B utorak 3. sat
Gavranović Saša A utorak 2. sat
Jerčić Ana B ponedjeljak 7. sat
Jović Sandra B utorak 9:30/15:30
Kantar Dražen B ponedjeljak 4. sat
Kondić Nikša A utorak 5. sat
Kostajnšek Tomislav B utorak 6. sat
Kurtović Dario A srijeda 6. sat
Kronegger Alojz A ponedjeljak 3. sat
Livić Sandra A srijeda 6. sat
Darijo Lovrić A srijeda 3. sat
Lozić Lena B petak 5. sat
Marković Inge B utorak 1. sat
Predrag Martinović A ponedjeljak 7. sat
Martinović Predrag A četvrtak 4. sat
Matas Marko B utorak 4. sat
Matutinović Jadran A petak 7. sat
Milinović Denis A četvrtak 3. sat
Mimica Drago B četvrtak 4. sat
Muselin Ante B srijeda 1. sat
Paponja Toni / petak 14:30
Pecotić Dragica B utorak 7. sat
Peslać Dragan A srijeda 4. sat
Roščić Ivan B ponedjeljak 3. sat
Stubnja Špehar Jelena B utorak 6. sat
Štimac Tea B srijeda 7. sat
Šustić Robert B četvrtak 4. sat
Turić Kristina A utorak 3. sat
Ugrin Branko A četvrtak 5. sat
Viđak Miletić Željana A srijeda 5. sat

Primanja se održavaju uz prethodnu najavu voditelju/ici smjene ili razredniku/ici.