Pomorska škola Split

Primanje roditelja

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023

RAZRED Ime i prezime razrednika Dan Školski sat Smjena
1. A Mirela Žižić ponedjeljak 3. sat A
1. B Josip Spaija ponedjeljakak 19h /
1. C Ivana Jozić ponedjeljak 3. sat samo A
1. D Nina Letilović utorak 3. sat A
1. E Ela Sommer ponedjeljak 2. sat B
1. F Hrvoje Petrušić srijeda 4. sat B
1. G Nikolina Romac utorak 2. sat A
2. A Frane Šalković ponedjeljak 2. sat A
2. B Luka Marković ponedjeljak 7.sat A
2. C Lidija Pejdo petak 3. sat A
2. D Dafne Vlahović ponedjeljak 5. sat A
2. E Ivana Jadrijević petak 4. sat B
2. F Hana Rubinić srijeda 5. sat A
2. G Tea Bakota utorak 2. sat B
3. A Igor Ivančić četvrtak 6. sat B
3. B Jere Poljak utorak uju 4. sat, pop 5. sat A
3. C Branimir Kopitović četvrtak 4. sat B
3. D Marijana De Marchi četvrtak 3. sat B
3. E Marija Jalić četvrtak 3. sat B
3. F Lena Lozić petak 5. sat A
3. G Ivana Vladović ponedjeljak 2. sat B
4. A Sandra Livić srijeda 3. sat A
4. B Jelena Boban utorak 4. sat B
4. C Vesna Živković utorak 2. sat A
4. D Jelena Stubnja Špehar ponedjeljak 4. sat B
4.E Tea Štimac srijeda 5. sat B
4. F Željana Viđak-Miletić srijeda 3. sat B
4. G Tanja Mamić ponedjeljak 4. sat B

NASTAVNICI KOJI NISU RAZREDNICI

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023

Ime i prezime nastavnika Smjena Dan Školski sat
Banovac Ivana A utorak 3. sat
Barić Franko A ponedjeljak 4. sat
Barać Alen A petak 5. sat
Batistić Željko B srijeda 3. sat
Ćopo Danijela A srijeda 4. sat
Čerina Marina B srijeda 4. sat
Čeko Stipo A utorak 3. sat
Gavranović Saša A ponedjelja 4. sat
Gvozdanović Toma B ponedjeljak 3. sat
Jerčić Ana A petak 7. sat
Jović Sandra B utorak veliki odmor
Kantar Dražen B utorak 1. sat
Kondić Nikša A utorak 4. sat
Kurtović Dario B petak 4. sat
Kostajnšek Tomislav A srijeda 6. sat
Krčum Jelena A srijeda 4. sat
Kronegger Alojz A ponedjeljak 3. sat
Longo Toni A četvrtak 3. sat
Marković Inge B utorak 3. sat
Martinić Mario B utorak 5. sat
Martinović Predrag A četvrtak 4. sat
Milinović Denis B četvrtak veliki odmor
Mimica Drago B utorak 4. sat
Muselin Ante B utorak veliki odmor
Pecotić Dragica A utorak 4. sat
Peslać Dragan A utorak 3. sat
Lada Puljiz A utorak 2. sat
Roščić Ivan B ponedjeljak 4. sat
Sokol Mladen B petak 6. sat
Šustić Robert A srijeda 3. sat
Tandara Tomislava B ponedjeljak 5. sat
Treursić Iris B četvrtak 1. sat
Turić Kristina B utorak 3. sat
Ugrin Branko A srijeda 5. sat
Vrandečić Jokić Helena B utorak 2. sat
Vulas Gordana A četvrtak 4. sat

Primanja se održavaju uz prethodnu najavu voditelju/ici smjene ili razredniku/ici.