Pomorska škola Split

Primanje roditelja, Kalendar rada škole i Vremenik

Kalendar rada škole

Okvirni vremenik rada škole

PRIMANJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

RAZRED Ime i prezime
razrednika
Dan Školski sat Smjena
1. A Frane Šalković četvrtak 2. sat A
1. B Ivana Banovac četvrtak 5. sat B
1. C Lidija Pejdo petak 3. sat A
1. D Dafne Vlahović srijeda 3. sat B
1. E Keti Gavranović ponedjeljak 3. sat A
1. F Hana Rubinić ponedjeljak 4. sat A
1. G Tea Bakota utorak 3. sat B
2. A Igor Ivančić četvrtak 7. sat A
2. B Jere Poljak utorak 4. sat B
2. C Branimir Kopitović četvrtak 6. sat A
2. D Marijana De Marchi ponedjeljak 5. sat A
2. E Marija Jalić petak 4. sat A
2. F Vedrana Nazlić utorak 3. sat B
2. G Ivana Vladović petak 4. sat A
3. A Sandra Livić petak 3. sat A
3. B Jelena Boban ponedjeljak 5. sat B
3. C Vesna Živković ponedjeljak 3. sat B
3. D Jelena Stubnja Špehar ponedjeljak 6. sat A
3. E Tea Štimac četvrtak 6. sat uvijek popodne
3. F Željana Viđak-Miletić ponedjeljak 4. sat B
3. G Tanja Mamić četvrtak 3. sat A
4. A Lada Puljiz četvrtak 4. sat B
4. B Dario Kurtović utorak 7. sat B
4. C Nada Ivica Ugrin utorak 4. sat B
4. D Nina Letilović srijeda 4. sat B
4.E Gabrijela Batarelo četvrtak 3. sat B
4. F Hrvoje Petrušić srijeda 4. sat B
4. G Nikolina Romac četvrtak 6. sat A

Primanja roditelja nastavnika koji nisu razrednici.