Pomorska škola Split

Stručna literatura

BRODSKI MOTORI (VI. izdanje)

Autor: Ante Pažanin dipl.ing, Izdanje PALGA doo, tel: 021/512-662, Split 1999.godine

Ova knjiga je plod dugogodišnjeg rada profesora (autor je inace i pomorski strojar I. kl.) Pomorske skole koji je bio u stalnom kontaktu s proizvodnjom, montazom i odrzavanjem brodskih diesel motora. Knjiga je radjena prema planu i programu nastavnog predmeta BRODSKI MOTORI, za ucenike trecih i cetvrtih razreda pomorskih skola Republike Hrvatske.

U ovom (VI.) izdanju knjiga je prilagodjena novim pravilima izobrazbe pomoraca u brodostrojarskoj struci (NN br 103/98). Knjiga se inace moze koristiti i kao prirucnik za polaganje ispita iz brodostrojarske struke, a koji se odrzavaju pri luckim kapetanijama. Tiskana je u rujnu 1988. godine i ima 334 stranice i 24 poglavlja, a osim bitnih teoretskih razmatranja obradjena su i mnoga saznanja iz prakse.

RADIOSLUŽBA 1996.

Autori: Josip Kasum dipl.ing,, Zivan Duilo dipl.ing., Mirko Bilic dipl.ing. Izdanje Drzavni hidrografski institut Split – Hrvatska rujan 1996.

Ova publikacija sadrzi podatke za obavljanje radiosluzbe na svim brodovima koji plove unutarnjim i teritorijalnim vodama Republike Hrvatske.Obuhvaca i podrucja Slovenije i Italije – Jadransko more.Obuhvaca podatke za hrvatske obalne radio postaje, luke. marine, lucke kapetanije, lucke ispostave, peljarske postaje i podatke korisne za sigurnost plovljenja. Obradjeni su zakoni i pravila u vezi s radio sluzbom, te osnovni podaci o elektronskim navigacijskim sustavima, radioobiljezivacima, podaci o sluzbi meteoroloskih izvjesca i navigacijskih oglasa, podaci o potrazi i spasavanju na moru, medicinski savjeti i sluzba tocnog vremena. Knjiga se koristi u Pomorskoj skoli Split u nastavi predmeta “Pomorske komunikacije”.

Zbirka primjera iz astronomske i oceanske navigacije s rješenjima

Autor: Nikša Kondić, Juraj Palčić
Urednik: Nikša Kondić
Prvo izdanje: 2007. godine

ECDL priručnik (ECDL odobrena literatura)

Osnovni program – 7 modula Sylabus 5.
Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos, Milijaš, Srnec, Širanović, Zvonarek.
Izdanje: Varaždin, rujan, 2009

Računalstvo/informatika 1, 2, 3

Udžbenik s DVD-om za 1., 2. i 3. razred strukovnih škola. Gvozdanović, Ikica, Kos, Milijaš, Milijaš, Milijaš, Srnec, Sekulić-Štivčević, Zvonarek.
Izdanje:Varaždin, travanj, 2009.

Internet, E-mail, Web

Zoran Ikica, dipl. ing. i Toma Gvozdanović, dipl. ing. Izdanje: Varaždin, veljača, 2004.

Osnovni program – 7 modula Sylabus 4.0
Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos, Lipljin, Milijaš, Srnec, Zvonarek
Izdanje: Varaždin, travanj, 2005.

Informatika i računarstvo 1 i 2

Udžbenik za srednje škole+ CD : Gvozdanović, Ikica, Kos, Lipljin, Milijaš, Srnec, Zvonarek + CD
Izdanje: Varaždin, travanj, 2005.

Informatika/računalstvo

Udžbenik za srednje škole – Autori: doc.dr.sc. Nina Lipljin, Ljiljana Milijas, inf, Igor Kos, dipl.inf.; Tamara Srnec, dipl.ing.; Liljana Zvonarek, dipl.inf.; Toma Gvozdanović, dipl.ing.; Zoran Ikica, dipl.ing;
Izdanje: Varaždin, lipanj 2003.

Priručnik za kreiranje školskog kurikuluma

Zdenka Blaslov, prof. Izdanje Nastavni vjesnik, časopis društva hrvatskih srednjoškolskih profesora, prosinac 2005.