Pomorska škola Split

Maturanti

Maturanti !

Sve u vezi s upisima na visoka učilišta, je na web stranici :  www.studij.hr

Na navedenoj stranici nalaze se detaljne informacije u vezi s postupkom prijava na visoka učilišta, rangiranju, kalendaru s rokovima u postupku prijava, kao i mogućnosti usporedbe studijskih programa i ostvarenim bodovima za upis prethodnih godina.

Također, objavljeni su i statistički podatci za sva visoka učilišta kojima se stječe uvid u broj prijavljenih i broj ostvarenih prava na upis za prethodne akademske godine.

Odjel za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu će održati kratku prezentaciju za maturante u kojoj će predstaviti smjerove matematičkih studija, mogućnosti i uvjete studiranja matematike na PMF-u u Splitu te odgovoriti na sva pitanja zainteresiranih učenika. Prezentacija će se održati online, na platformi Zoom, u srijedu 09.12.2020. u 19:30h, a može joj se pristupiti preko linka: https://us05web.zoom.us/j/85068750543?pwd=MDIxZmg2dkxIYmlQaHZ5cmsyZXFVUT09 Meeting ID: 850 6875 0543 Passcode: 8mg5WR

Državna matura 2022/23.

Matura 2022/23.

Državna matura

Matura

Kutak za maturante: Hrvatski jezik na državnoj maturi

Hrvatski jezik na državnoj maturi

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Kalendar i vremenik provedbe ispita-ljetnji rok

Ispitni kordinator

Završni rad

Završni rad-upute za izradu
Obrana završnih radova-raspored
Pravilnik o polaganju državne mature
POTVRDA kojom se potvrđuje pohađanje stručne prakse i/ili polaganje državne mature