Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a . https://srednje.e-upisi.hr., koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu na e – mail : upisi@pomsk.hr .

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, te dostavi potrebnu dokumentaciju za upis (osobno ili elektroničkim putem ) , učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

Upisno povjerenstvo zaprimat će dokumentaciju potrebnu za upis u ljetnom roku od 11.07 do 12.07. od 09:00 h do 14:00 h , prvi kat učionica 208 .

Dokumenti potrebni za upis:

1. upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika

2. potvrda obiteljskog liječnika i liječnika svjedodžba medicine rada
(za upis u zanimanja:
tehničar za brodostrojarstvo, pomorski nautičar i ribarsko-nautički
tehničar)

3. potvrda nadležnog školskog liječnika (za upis u zanimanje: tehničar
za logistiku i špediciju)

4. potvrde nadležnih tijela temeljem kojih su stečeni dodatni bodovi ili
pravo na izravan upis
(dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

5. svjedodžba 8. razreda (original)

Uz dokumente potrebne za upis prilaže se i dokaz o izvršenoj uplati u svrhu naknade za povećane troškove obrazovanja (podatci za uplatu nalaze se na web str. pod Upisi)