OBAVIJEST I POZIV ZA UČENIKE 1. I 2. RAZREDA

NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE U ERASMUS + PROJEKTIMA

U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

Odlukom Agencije za mobilnost i programe EU iz veljače 2023. g. Pomorska je škola postala
nositelj Erasmus akreditacije za odgoj i opće obrazovanje (2022-1-HR01-KA120-SCH-
000111342) za razdoblje od 1. veljače 2023. g. do 31. prosinca 2027. g.
Mobilnosti učenika u šk. god. 2024./2025. vezane su uz prioritete i ciljeve Erasmus + plana
Pomorske škole:
 Zeleni Erasmus + (ujedno i prioritet Republike Hrvatske); projekti koji pridonose
zaštiti okoliša i održivom razvoju
 Well-being at school – Putevi do školskog uspjeha

Natječaj traje od 13. svibnja do 23. svibnja 2024.
Prijavnica za učenike nalazi se na sljedećoj poveznici:
ovdje

Obvezno s roditeljima pregledaj sva pitanja za prijavu!

 Predviđene su najviše četiri mobilnosti u sljedećoj školskoj godini.
 Učenici će na mobilnostima (putovanjima) biti smješteni u obitelji učenika domaćina,
pa učenici koji se prijavljuju moraju biti u mogućnosti uzvratiti domaćinstvo, odnosno
biti domaćini stranom učeniku za vrijeme mobilnosti u Splitu.
Napominjemo da će boravak u inozemstvu za učenike biti u cijelosti besplatan, tj. njegovi će
se troškovi pokriti iz sredstava odobrenih za projekt.

ODABIR SUDIONIKA

Nakon prikupljanja prijava, učenici sudionici odabrat će se prema sljedećim kriterijima:
 motivacijsko pismo na hrvatskome jeziku i intervju na engleskome jeziku (40 %
ukupnih bodova)
 znanje engleskoga jezika (reading test) (20 % ukupnih bodova)
 prosjek ocjena iz zadnjeg završenog razreda (20 % ukupnih bodova)
 vladanje (20 % ukupnih bodova)
Motivacijsko pismo i test iz engleskoga učenici će pisati u knjižnici u dogovorenom terminu,
nakon popunjenih prijavnica, a prije intervjua.
Bodovanje će provesti školski Erasmus + tim. Maksimalan je broj bodova 100.
Učenici koji su u prošloj školskoj godini imali ocjenu iz vladanja „loše“ ili pedagošku mjeru
Opomene pred isključenje, nemaju pravo sudjelovati.

DODATNI BODOVI

Učenici koji imaju pravo na dodatne bodove trebaju označiti kategoriju na prijavnici te
dostaviti timu pisani dokaz o statusu (službenu potvrdu ili pisanu izjavu roditelja).

Upisani su podatci tajni i služe isključivo za potrebe bodovanja. Odluku o broju dodatnih
bodova donosi povjerenstvo za odabir.

OBJAVA RAZULTATA
Konačni rezultati odabira bit će objavljeni najkasnije do 21. lipnja 2024. na mrežnoj stranici
naše škole te na Facebook i Instagram profilu škole, a prijavljeni učenici bit će navedeni pod
šiframa koje odaberu.

Koordinatorice projekta:
Jasna Horvat Delić, prof., mag. inf.
Maja Bokan Pelicarić, prof.