Jesenski rok

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a .  https://srednje.e-upisi.hr.,

koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu.

 

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, te dostavi potrebnu dokumentaciju za upis , učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

 

 Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

 

Upisno povjerenstvo zaprimat će dokumentaciju potrebnu za upis u ljetnom roku od 28.08. do 29..08. od 09:00 h do 14:00 h  , prvi kat učionica 208 .

 

Dokumenti potrebni za upis:

  1.   upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika
  2. liječnika svjedodžba medicine rada (za upis u zanimanja:  ribarsko-nautički tehničar)
  3. potvrda nadležnog školskog liječnika (za upis u zanimanje: tehničar za logistiku i špediciju)
  4. potvrde nadležnih tijela temeljem kojih su stečeni dodatni bodovi ili pravo na izravan upis 

         (dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

  1. svjedodžba 8. razreda (original) 

 

Uz dokumente potrebne za upis prilaže se i  dokaz o izvršenoj uplati u svrhu  naknade za povećane troškove obrazovanja (podatci za uplatu nalaze se na web str.  pod Upisi)