Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici)
dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a . https://srednje.e-upisi.hr.,
koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu
(upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, te dostavi potrebnu dokumentaciju za upis , učenik je upisan u I.
razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan
obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem
njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

Upisno povjerenstvo zaprimat će dokumentaciju potrebnu za upis u ljetnom roku od 10.07 do 13.07.
od 09:00 h do 14:00 h , prvi kat učionica 208 .
Početak ispisa upisnica za kandidate počet će 10. 7. u 12 sati.
Dokumenti potrebni za upis:

1. upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika

2. potvrda obiteljskog liječnika i liječnika svjedodžba medicine rada (za upis u zanimanja:
tehničar za brodostrojarstvo, pomorski nautičar i ribarsko-nautički tehničar)

3. potvrda nadležnog školskog liječnika (za upis u zanimanje: tehničar za logistiku i špediciju)

4. potvrde nadležnih tijela temeljem kojih su stečeni dodatni bodovi ili pravo na izravan upis
(dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

5. svjedodžba 8. razreda (original)
Uz dokumente potrebne za upis prilaže se i dokaz o izvršenoj uplati u svrhu naknade za povećane
troškove obrazovanja (podatci za uplatu nalaze se na web str. pod Upisi)

    Uz dokumente potrebne za upis prilaže se i dokaz o izvršenoj uplati u svrhu naknade za povećane
    troškove obrazovanja (podatci za uplatu nalaze se na web str. pod Upisi)