Radi tehničkih poteškoća produljuje se rok za dostavu ponuda za natječaj za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave do 12.10.2022. u 23:59 sati. Otvaranje ponuda održat će se u petak, 14.10.2022. u 13h u školi.