Učenicima za izdavanje POTVRDA

-Učenici koji koriste međumjesni subvencionirani POKAZ moraju popuniti sljedeće tiskanice:

1. POTVRDA 75%

2. ZAHTJEV „PROMET-SPLIT“ ili drugog prijevoznika čije usluge koristi

-Učenici koji koriste POKAZ za grad Split moraju popuniti tiskanice:

1. POTVRDA  ŠKOLE (MALA PLAVA TISKANICA)

2. ZAHTJEV „PROMET-SPLIT“

-Učenici koji koriste POKAZ koji subvencionira grad Split (za troje i više djece)

moraju popuniti sljedeće tiskanice:

1. POTVRDA  ŠKOLE (MALA PLAVA TISKANICA)

2. ZAHTJEV „PROMET-SPLIT“

i  na POTVRDI navesti točnu svrhu izdavanja: subvencija grada Splita-100% za UČ. POKAZ.

NAPOMENA:UČENICI POTVRDE MOGU UZETI NA PORTI ŠKOLE ILI SKINUTI SA WEB STRANICE ŠKOLE (POTVRDU 75%; POTVRDU 100% (KOJU OVJERAVA CZSS) I ZAHTJEV „PROMETA-SPLIT),

UREDNO ISPISATI SVE TRAŽENE PODATKE na POTVRDAMA  I ISTE OSTAVITI POPUNJENE NA PORTI ŠKOLE ili OSOBNO DOĆI U UČENIĆKU REFERADU NA OVJERU POTVRDA SVAKI RADNI DAN OD 7.30  do 11.00.

POTVRDE KOJE NISU UREDNO I DO KRAJA POPUNJENE NEĆE BITI OVJERENE OD STRANE ŠKOLE.

Učenicima  PRVIH razreda, do početka nastave, neće se moći izdati POTVRDA

za POKAZ, jer još nisu dostupni u e-matici škole.