Predavanje raSTEMo zdravo
5.3.2022. subota 10 do 12:30 sati
TEAMS platforma

LINK za predavanje: https://bit.ly/3syEVRP

UPUTA ZA SPAJANJE:

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno je koristiti jedno od navedenog:

a) desktop računalo s instaliranim Chrome browserom
https://www.google.com/chrome/ [1]

b) desktop računalo s instaliranim Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-teams/download-app [2] (ovaj
link možete koristiti i na mobilnim uređajima)

c) Android mobilni uređaj ili tablet s instaliranim Microsoft Teams
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=hr&gl=US
[3]

d) iPhone ili iPad s instaliranim Microsoft Teams
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706 [4]

Od 9:30 će biti moguće probno spajanje za provjeru konekcije. Ukoliko
imate problema sa spajanjem pošaljite mail na
tatjana.prendja.trupec@rotary-eclub.hr sa svojim brojem telefona, pa
ćemo vas nazvati i pomoći vam pri spajanju.