Privremeni rezultati ispita državne mature ljetnog roka 2020./2021. bit će objavljeni 14.7.2021 u 12.00 sati. Prigovore na ocjenjivanje možete uložiti online slanjem emaila na profstubnja@gmail.com nakon čega ćete dobiti daljnje upute ili osobno u školi dana 15.7. i 16.7.2021. od 9.00 do 11.00 sati.