Nastava u drugom polugodištu će se odvijati na slijedeći način: – Učenici četvrtih razreda (maturanti) imati će nastavu u školi (A model) po postojećem rasporedu, nastava počinje 18.01. (ponedjeljak) u 8:00 h       Molimo vas da zbog trenutne epidemiološke situacije dođete u školu s maskama, pridržavate se predviđenog vremena dolaska u školu, održavate potreban razmak i da se ne zadržavate nepotrebno u dvorištu škole.   – Za učenike svih ostalih razreda (1., 2. i 3.) nastava će se odvijati on-line .   U slučaju nekih promjena biti ćete na vrijeme obaviješteni.      
Organizacija nastave na početku  polugodišta u osnovnim i srednjim Školama SDZ
Uputa za organiziranje nastave u drugom polugodištu na području splitsko-dalmatinske županije