Školski odbor

Popis članova Školskog odbora:
1. Toni Meštrović – predsjednik
2. Marina Čerina – zamjenica predsjednika
3. Vesna Živković
4. Slavko Perica
5. Mladen Ružić
6. Petar Šimundža
7. Suzana Jurić