Kako se uspješno pripremiti za pisanje eseja

Obrada pjesme kao polazni tekst za esej

Obrada prve smjernice

Obrada druge smjernice

Obrada treće smjernice

Obrada završne smjernice

Pripremila:

Tatjana Grujić

Malo pravopisa

Pravopisni znakovi ili razgodci

Veliko početno slovo

Red riječi u rečenici-navodnici (citiranje)

Pisanje i sklanjanje stranih riječi i imena

Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

Kratice i pokrate-kraćenje riječi

Pripremila:

Tatjana Grujić

Izvor: Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje