Špeditersko-agencijski tehničar

PODRUČJE OBRAZOVANJA

Ovo je smjer u koji se upisuju učenici (većinom, ipak učenice) s najvišim prosjekom ocjena. Pored općih predmeta zajedničkih četverogodišnjim srednjim školama, u ovom se usmjerenju, kroz četiri godine, izučava i čitav niz predmeta vezanih uz pravo i gospodarstvo. Upravo ti predmeti predstavljaju temelj struke budućim špeditersko - agencijskim tehničarima.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Špeditersko - agencijski tehničar obavlja slijedeće poslove: proučava i istražuje tržišta špediterskih usluga u tuzemstvu i inozemstvu; izrađuje plan prijevoza roba; bira prijevoznike, otprema robu u izvozu, uvozu i tranzitu, osigurava robe; priprema i obrađuje uvozno - izvozne dokumente; priprema dokumente za carinjenje robe; izrađuje plan ukrcaja roba na brod. Sukladno ovim poslovima mjesta zapošljavanja su pomorske agencije, otpremništva, carinarnice..

MOGUĆNOST STUDIRANJA

Svi završeni špeditersko - agencijski tehničari, ako se odluče za nastavak školovanja, mogu nastaviti školovanje na nekom od fakulteta koji su na neki način nastavak njihovog prethodnog školovanja (ekonomski, pravni..). Ne zaboravimo da je ovo jedno od rijetkih usmjerenja u kojem se uče dva strana jezika, što svakako daje dobre osnove za studije stranih jezika, turizma ili nekog usmjerenja na Pomorskom fakultetu  (pomorski menadžment, upravljanje jahtama i marinama itd.).