Ribarsko-nautički tehničari

PODRUČJE OBRAZOVANJA

U okviru ovog smjera učenici se obrazuju za rad na području morskog ribarstva kao složene gospodarske djelatnosti, koja uključuje problematiku ulova, uzgoja, prerade ribe i ostalih morskih organizama, te gospodarenjem i zaštitom živih bogatstava mora. Ovoj program posebnu pozornost posvećuje marikulturi tj. uzgoju riba i drugih morskih organizama, te području biološke oceanografije i ekologije mora. Kako su ribe i drugi morski organizmi obnovljiva bogatstva mora, koja se ne odgovarajućim iskorištavanjem mogu brzo osiromašiti, stoga je za pravilno gospodarenje i zaštitu ovih organizama, neophodno obrazovati kadrove koji će uspješno gospodariti živim resursima mora, te značajno unaprijediti tehnologiju uzgoja ribe, što postaje trend duž čitave hrvatske obale.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Kadrovi proizišli iz ovog smjera zaposlenje mogu naći u ustanovama koje se bave istraživanjima mora, organizacijama koje su povezane s djelatnošću morskog ribarstva tj. ulovom, uzgojem, prometom i preradom ribe i drugih morskih organizama, te kao pomorci na ribarskim brodovima.

MOGUĆNOST USAVRŠAVANJA I STUDIRANJA

Poslije završene četverogodišnje srednje škole učenici se mogu doškolovavati na Visokoj pomorskoj školi, te na Odjelu za studij mora i pomorstva u Splitu na slijedećim sveučilišnim studijima:

  • Morsko ribarstvo
  • Biologija i ekologija mora
  • Pomorski sustavi i procesi
  • Svi ostali fakulteti