Primanje roditelja

Primanje  za šk.godinu 2019./2020.

Razred Ime i prezime razrednika  Dan                   Školski sat Smjena  
I A SANDRA LIVIĆ utorak 2.sat A
I B KRISTINA TURIĆ utorak 4.sat   B
I C VESNA ŽIVKOVIĆ četvrtak 3.sat A
I D JELENA STUBNJA ŠPEHAR utorka 3.sat  B
I E TEA ŠTIMAC srijeda  2.sat B
I F ŽELJANA VIĐAK-MILETIĆ utorak 3.sat  B
I G DUNJA DRAGIŠIĆ četvrtak 6..sat  B
II A  LADA PULJIZ četvrtak 5.sat A
II B DANIJELA ĆOPO četvrtak 4.sat A
II C DRAŽEN KANTAR četvrtak 6.sat A
II D NINA LETILOVIĆ četvrtak 4.sat  B
II E GABRIJELA BATARELO utorak 4.sat B
II F HRVOJE PETRUŠIĆ srijeda 5.sat B
II G NIKOLINA ROMAC (zamjena PETRA BURILO) ponedjeljak 6.sat  B
III A BRANKO UGRIN četvrtak 4.sat A
III B IVANA BANOVAC četvrtak 6.sat  B
III C LIDIJA PEJDO petak 2.sat A
III D LENA LOZIĆ srijeda 3.sat  B
III E KETI GAVRANOVIĆ utorka 3.sat A
III F HANA RUBINIĆ srijeda 3.sat B
III G  TEA BAKOTA četvrtak 2.sat B
IV A DARIO KURTOVIĆ ponedjeljak 4.sat A
IV B JERE POLJAK utorak ujutro 5.sat 
popodne 3.sat
B
IV C NADA IVICA UGRIN petak 4.sat A
IV D DAFNE VLAHOVIĆ utorka 5.sat A
IV E IVANA JADRIJEVIĆ srijeda 5.sat  A
IV F KATICA KEZIĆ ponedjeljak 2.sat A
IV G IVANA VLADOVIĆ(zamjena VICKO BARTULOVIĆ) utorak 2.sat  B
NAPOMENA: 
Smjena A: 1.a,1.b,1.c,2.a,2.b,2.c,3.a,3.b,3.c,3.d,4.a,4.b,4.c,4d
Smjena B:  1.d,1.e,1.f,1.g,2.d,2.e,2.f,2.g,3.e,3.f,3.g,4.e,4.f,4.g
Primanje roditelja kod ostalih profesora