Pedagoška dokumentacija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Potvrda o položenom predmetnom ispitu
Prijavnica i zapisnik o polaganju popravnog ispita
Prijavnica i zapisnik o polaganju razrednog-predmetnog ispita
Zapisnik o izradi i obrani završnog rada
Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbi
Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta
Preslika svjedodžbi , izdavanje uvjerenja, prijepis uvjerenja ili rješenja te duplikat isprave iz područja prosvjete, kulture i športa