Kalendar rada škole

Okvirni Vremenik rada za školsku godinu 2020./2021. 

Početak nastavne godine 07.09.2020.
Izbor tema za izradbu završnog rada: poseban vremenik izradbe i obrane završnog rada sastavni je dio tog vremenika do 30.10.2020.
Prijava obrane završnog rada za zimski ispitni rok do 30.11.2020.
Jesenski odmor za učenike  od 2.11.2020. do 3.11. 2020. 
Dan škole 06.12.2020.(nedjelja)
Završetak prvog polugodišta 23.12.2020.
Zimski odmor za učenike 24.12.2020. – 08.01.2020.
Početak drugog polugodišta 11.01.2021.
Zimski ispitni rok – obrana završnog rada 05.02.2021.
Maturalna zabava učenika 4. razreda po dogovoru maturalnog odbora
Drugi dio zimskih praznika za učenike  23.02.-26.02.2021.
Prijava obrane završnog rada za ljetni ispitni rok do 12.04.2021.
Proljetni odmor za učenike 02.04.-09.04.2020.
Dan sv. Duje (lokalni blagdan - nastavni dan) 07.05.2021. (petak)
Završetak nastavne godine – završni razredi 25.05.2021. (utorak)
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svjedodžbe četvrtih razreda 
26.05.2021.
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku dva dana od
zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
26.05.2021. – 27.05.2021.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda ;
Svjedodžbe četvrtih razreda nakon žalbenog roka 
28.05.2021.
Dopunska (produžna) nastava za učenike četvrtih razreda 31.06.2021.-11.06.2021.
Otvoreni dan pomorske škole 29.05.2021.(subota)
Predaja završnih radova za ljetni rok 08.06.2021. – 11.06.2021.
Završetak nastavne godine – ostali razredi 18.06.2021. (petak)
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razred 
21.06.2021.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
verifikacija svjedodžbe 4 razreda nakon dopunske(produžne)nastave
21.06.2021.
Žalbeni rok 
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz 
pojedinog predmeta ima pravo u roku dva dana od 
zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za 
polaganje ispita pred povjerenstvom)
19.06.-21.06.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3 razreda;
Svjedodžbe 1,2,3 razreda nakon žalbenog roka
23.06.2021.
Ljetni ispitni rok – obrana završnog rada 23.06.2021.
Maturalni odbor 23.06.2020.
Ljetni ispitni rok – dopunska(produžna) nastava za ostale učenike 24.06.2021.-13.07.2021.
Prijava obrane završnog rada za jesenski ispitni rok do 12.07.2021.
Predaja završnog rada za jesenski rok 13.07.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon dopunske(produžne)nastave
14.07.2021.
Prijava popravnih ispita 16.08.2021.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – završni razredi 17.08.2021.-20.08.2021.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svjedodžbe 4 razreda nakon  popravnog roka
23.08.2021.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – ostali razredi 18.08.2021.-24.08.2021.
Jesenski ispitni rok – obrana završnog rada 24.08.2021.
Maturalni odbor: završne svjedodžbe 24.08.2021.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon  popravnog roka
25.08.2021.

Napomena: Vremenik će se realizirati prema epidemiološkoj situaciji