Računovodstvo

Završni račun za 2019.
Završni račun za 2019.
Završni račun za 2018.
Završni račun za 2018.
Završni račun za 2017.
Bilješke za 2017. godinu
Financijski planovi 2020. - 2022.
Financijski planovi 2019. - 2021.
Financijski plan 2018.-2020.
Plan nabave
Financijski planovi 2017. - 2019.
Plan nabave
Financijski plan
Završni račun 2016
Bruto bilanca-PR-RAS, donacija od 1.1. do 31.12.2016.
ZRA Bilješke bilanca 2016
ZRA Bilješke obveze 2016
ZRA Bilješke PR-RAS 2016
ZRA Bilješke P-VRIO 2016
ZRA Bilješke RAS-funkcijski 2016