Edukacije nastavnog osoblja

Edukacije nastavnog osoblja na novim učilima

U okviru IPA projekta Pomorske škole Split i Pomorske škole Zadar, kao partnera u projektu "Modifikacija postojećih nastavnih planova uvođenjem novih tehnologija" vrijednog 170.000,00 €, kupljena su učila za praktičnu izobrazbu pomoraca koja će uvelike unaprijediti položaj maturanata pomorske škole pri susretu sa svijetom rada.

Zbog što kvalitetnijeg prijenosa znanja održane su edukacije nastavnog osoblja na nabavljenim učilima.