Brodostrojari

PODRUČJE OBRAZOVANJA

U okviru ovog usmjerenja učenici se obrazuju za zvanje tehničke struke koje im omogućava rad na brodu kao pomorski strojar ili mogućnost ostanka na kopnu te rad u nekoj firmi tehničke djelatnosti i to kao tehničar, crtač, referent u nabavi i sl. Zvanje tehničara za brodostrojarstvo je odgovorno, jer za vrijeme smjene strojar odgovara za rad glavnog porivnog stroja i ostalih pomoćnih strojeva, odnosno indirektno za posadu, teret i brod koji ima višemiljunsku dolarsku vrijednost. Osoba koja obavlja tu dužnost mora kvalitetno obavljati svoj posao. Posljedica takve prirode poslaje da profesori ove Škole pokušavaju i uspjevaju kroz četiri godine njihovog školovanja osim znanja usaditi disciplinu i odgovornost. Naša država je potpisnik STCW-konvencije, a sama Škola uvodi ISO standard, koji obavezuju i naglašavaju invindualni rad i rad u skupinama pa se naši učenici kvalitetnije obrazuju u odnosu na učenike u drugim srednjim školama, uz korištenje raznih nastavnih pomagala, kabineta simulatora i interneta koji je učenicima stalno dostupan.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Brodostrojarsko usmjerenje je veoma traženo usmjerenje. Prema proračunima Međunarodne pomorske organizacije u svijetu će 2003. god. nedostajati 30 000 pomoraca -tehničara za brodostrojarstvo. Pošto su Hrvatski pomorci veoma cijenjeni vjerujemo da će jedan veliki broj od navedenog broja nadomjestiti upravo oni. Kolika je potražnja već se sada vidi jer naša škola svake godine upisuje razred brodostrojara koji se školuje u posebnom postupku. To su uglavnom osobe koje su završile neko usmjerenje u ekonomskoj, građevinskoj, tehničkoj školi ili pak gimnaziji, te polažu razliku ispita za dobivanje zvanja tehničar za brodostrojarstvo da bi se mogli ukrcati na brod, te pri tome ulažu znatna materijalna sredstva (cca 20 000 kn). Također je usmjerenje vrlo dobro plačeno jer početnici imaju primanja cca 800 američkih dolara (prvu godinu) s mogučnošću brzog napredovanja u struci (što nije uobičajno u odnosu na ostala zvanja) i u primanjima koja dosežu nekoliko tisuća dolara nakon nekoliko godina navigacije. Škola je također u pregovorima sa njemačkim kompanijama za stipendiranje učenika u višim razredima, tako da isti uz sredstva koja dobivaju, odmah po završetku usmjerenja odlaze na brod. U slučaju da po završetku Škole tehničari koji ne vole putovati se ne odluče na odlazak na brod ili nakon nekog vremena navigacije odluče ostati "uz kraj" ovo zanimanje kao što je već naglašeno nudi mogućnost zapošljenja u bilo kojem tehničkom pogonu, kao i ostalim tehničkim zanimanjima.

MOGUĆNOST USAVRŠAVANJA I STUDIRANJA

Ovo zvanje daje mogućnost zbog stečenog znanja, usađene discipline i odgovornosti upis na bilo koji fakultet. Veliki broj naših maturanata nastavlja visokoškolsko obrazovanje na tehničkim fakultetima: FESB-u i Visokoj pomorskoj školi ili na bilo kojem fakultetu ili veleučilištu.