Obavijest maturantima i djelatnicima škole Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) ljetni rok – lipanj 2020. godine  . Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) ljetni rok – lipanj 2020. godine ...više

MATURANTI - VAŽNA OBAVIJEST

Objavio: Administrator, 2020-05-18 Kategorija: Vijesti

Maturanti, u prilogu ove objave imate pdf dokument Potvrda za 75% međumjesnog prijevoza za šesti mjesec za održavanje državne mature i obrane završnog rada , za maturante koji će koristiti pokaznu kartu P O T V R D A kojom se potvrđuje pohađanje ...više

Ostali članci...

Potkategorije