Državna matura -jesenski rok

MATURANTI !!! 

Podjela potvrdi o polaganju ispita državne mature bit će 17.09.2020. (četvrtak) od 18:00 do 19:00 h