Obavijest za maturante 2019./2020.

Obavijest za maturante 2019./2020. Prigovori za bodovanje ispita državne mature mogu se podnijeti u školi , četvrtak 10.09.2020. od 12:00 h do 13:30 h