Zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom

Učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine (26. lipnja 2020.) podnijeti zahtjev Nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.

Zahtjev se podnosi ispunjavanjem ovog obrasca do 29. lipnja 2020. u 23:59 sati. Ukoliko prijavljujete više ispita, ispunite obrazac za svaki predmet posebno.

Učenici će polagati ispit pred povjerenstvom 30. lipnja i 1. srpnja 2020. u školi.

Raspored polaganja ispita pred povjerenstvom će biti objavljen na web stranici škole.

Zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom.