Obrana završnog rada

Raspored obrane završnog rada u ljetnom roku za učenike završnih razreda školske godine 2019./2020.