MATURANTI - VAŽNA OBAVIJEST

Maturanti, u prilogu ove objave imate pdf dokument Potvrda za 75% međumjesnog prijevoza za šesti mjesec za održavanje državne mature i obrane završnog rada , za maturante koji će koristiti pokaznu kartu