MATURANTI - VAŽNA OBAVIJEST

OBAVIJEST ZA MATURANTE OBRANA ZAVRŠNOG RADA – LJETNI ROK

Prijava obrane završnog rada – do 6.4.2020.
Predaja završnog rada – od 10.6. do 12.6.2020.
Obrana završnog rada – 25.6.2020.

Dragi maturanti, molimo vas da do 6.4.2020. prijavite obranu završnog rada putem poveznice:

Prijavnica za obranu završnog rada.

Kad napišete svoje radove pošaljite ih u Word dokumentu na e-mail adrese vaših mentora kako bi ih oni mogli ispraviti prije predaje: