Obrana završnih radova

Raspored obrane završnih radova za zimski rok nalazi se u privitku
Obrana završnih radova - zimski rok 5.02.2020.