JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU MATURALNE EKSKURZIJE – ČEŠKA/PRAG

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU MATURALNE EKSKURZIJE – ČEŠKA/PRAG

Poštovani, Ovim putem pozivamo Vas na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu višednevne ekskurzije učenika maturalnih razreda Pomorske škole. Natječaj traje do 16. siječnja 2020.g., a otvaranje ponuda bit će u srijedu 22. siječnja 2020.g. u 19 sati u prostorijama Škole. Agencije koje zadovolje uvjete natječaja bit će obaviještene o terminu prezentacije na roditeljskom sastanku.

Uvjete i podatke o putu pogledajte u Obrascu poziva.