Rang lista kandidata

Nakon utvrđivanja rezultata provedenog usmenog testiranja, Povjerenstvo je u skladu s člankom 18. stavkom 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje utvrdilo rang listu kandidata: