Obrana završnog rada-jesenski rok

Raspored obrane završnih radova nalazi se u prilogu
Obrana završnih radova-jesenski rok