Primanje roditelja

Primanje  za šk.godinu 2018./2019.

Razred Ime i prezime razrednika  Dan                   Školski sat Smjena  
I A LADA PULJIZ petak 2.sat A
I B ANTE MUSELIN          četvrtak 1.sat   A
I C DRAŽEN KANTAR srijeda 4.sat A
I D NINA LETILOVIĆ ponedjeljak 4.sat  B
I E GABRIJELA BATARELO utorak  4.sat B
I F HRVOJE PETRUŠIĆ srijeda 2.sat  A
I G NIKOLINA ROMAC(zamjena PETRA BURILO) srijeda 4..sat  B
II A  BRANKO UGRIN četvrtak 2.sat A
II B IVANA BANOVAC četvrtak 5.sat A
II C LIDIJA PEJDO petak 6.sat A
II D LENA LOZIĆ četvrtak 6.sat  A
II E KETI GAVRANOVIĆ petak 3.sat B
II F HANA RUBINIĆ srijeda 3.sat B
II G  TEA BAKOTA ponedjeljak 2.sat  B
III A DARIO KURTOVIĆ srijeda 4.sat A
III B JERE POLJAK utorak 5.sat  B
III C NADA IVICA UGRIN četvrtak 3.sat B
III D DAFNE VLAHOVIĆ srijeda 5.sat  A
III E IVANA JADRIJEVIĆ srijeda 2.sat A
III F KATICA KEZIĆ utorak 3.sat B
III G  IVANA VLADOVIĆ(zamjena VICKO BARTULOVIĆ) ponedjeljak 3.sat B
IV A SANDRA LIVIĆ petak 2.sat A
IV B SLOBODAN PREBIRAČEVIĆ utorak 7.sat A
IV C VESNA ŽIVKOVIĆ četvrtak 4.sat A
IV D MARIJANA DE MARCHI srijeda 5.sat A
IV E TEA ŠTIMAC srijeda 5.sat  B
IV F ŽELJANA VIĐAK-MILETIĆ petak 3.sat B
IV G FRANE ŠALKOVIĆ četvrtak 4.sat  B
NAPOMENA: 
Smjena A: 1.a,1.b,1.c,2.a,2.b,2.c,3.a,3.b,3.c,3.d,4.a,4.b,4.c,4d
Smjena B:  1.d,1.e,1.f,1.g,2.d,2.e,2.f,2.g,3.e,3.f,3.g,4.e,4.f,4.g