Kalendar rada škole

Vremenik rada za školsku godinu 2017./2018.

Početak nastavne godine 10.09.2018.
Izbor tema za izradbu završnog rada: poseban vremenik izradbe i obrane završnog rada sastavni je dio tog vremenika do 30.10.2018.
Prijava obrane završnog rada za zimski ispitni rok do 30.11.2018.
Dan škole 06.12.2018. (četvrtak)
Završetak prvog polugodišta 21.12.2018.
Zimski odmor za učenike 24.12.2018. – 04.01.2019.
Početak drugog polugodišta 07.01.2019.
Zimski ispitni rok – obrana završnog rada 06.02.2019.
Maturalna zabava učenika 4. razreda 01.02.2019. (petak)
Prijava obrane završnog rada za ljetni ispitni rok do 12.04.2019.
Proljetni odmor za učenike 18.04.2019.-26.04.2019.
Dan sv. Duje (lokalni blagdan) 07.05.2019. (utorak)
Završetak nastavne godine – završni razredi 22.05.2019. (srijeda)
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svjedodžbe četvrtih razreda 
24.05.2019.
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku dva dana od
zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
23.05.2019.-24.05.2019.
Nasitavničko vijeće za učenike četvrtih razreda ;
Svjedodžbe četvrtih razreda nakon žalbenog roka 
28.05.2019.
Dopunska (produžna) nastava za učenike četvrtih razreda 29.05.2019.-07.06.2019.
Otvoreni dan pomorske škole 25.05.2019. (subota)
Predaja završnih radova za ljetni rok 10.06.2019.-13.06.2019.
Završetak nastavne godine – ostali razredi 14.06.2019.(petak)
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku od dva dana
od zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
15.062019..-17.06.2019.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razred 
17.06.2019.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
verifikacija svjedodžbe 4 razreda nakon dopunske(produžne)nastave
17.06.2019.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3 razreda;
Svjedodžbe 1,2,3 razreda nakon žalbenog roka
19.06.2019.
Ljetni ispitni rok – obrana završnog rada 21.06.2019.
Maturalni odbor 21.06.2019.
Ljetni ispitni rok – dopunska(produžna) nastava za ostale učenike 20.06.2019.-10.07.2019.
Prijava obrane završnog rada za jesenski ispitni rok do 09.07.2019.
Predaja završnog rada za jesenski rok 12.07.2019.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon dopunske(produžne)nastave
12.07.2019.
Prijava popravnih ispita 16.08.2019.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – završni razredi 19.08.2019.-22.08.2019.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svedodžbe 4 razreda nakon  popravnog roka
22.08.2019.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – ostali razredi 19.08.2019.-22.08.2019.
Jesenski ispitni rok – obrana završnog rada 23.08.2019.
Maturalni odbor: završne svjedodžbe 23.08.2019.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon  popravnog roka
26.08.2019.