Kalendar rada škole

Vremenik rada za školsku godinu 2019./2020.

Početak nastavne godine 09.09.2019.
Izbor tema za izradbu završnog rada: poseban vremenik izradbe i obrane završnog rada sastavni je dio tog vremenika do 30.10.2019.
Prijava obrane završnog rada za zimski ispitni rok do 29.11.2019.
Dan škole 06.12.2019.(petak)
Završetak prvog polugodišta 20.12.2019.
Zimski odmor za učenike 23.12.2019. – 10.01.2020.
Početak drugog polugodišta 13.01.2020.
Zimski ispitni rok – obrana završnog rada 05.02.2020.
Maturalna zabava učenika 4. razreda 31.01.2020. (petak)
Prijava obrane završnog rada za ljetni ispitni rok do 06.04.2020.
Proljetni odmor za učenike 10.04.2020.-17.04.2020.
Dan sv. Duje (lokalni blagdan) 07.05.2020. (četvrtak)
Završetak nastavne godine – završni razredi 22.05.2020. (petak)
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svjedodžbe četvrtih razreda 
27.05.2020. 
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku dva dana od
zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
27.05.2020. – 28.05.2020.
Nasitavničko vijeće za učenike četvrtih razreda ;
Svjedodžbe četvrtih razreda nakon žalbenog roka 
29.05.2020.
Dopunska (produžna) nastava za učenike četvrtih razreda 01.06.2020.-11.06.2020.
Otvoreni dan pomorske škole 30.05.2020.(subota)
Predaja završnih radova za ljetni rok 10.06.2020. – 12.06.2020. 
Završetak nastavne godine – ostali razredi 17.06.2020. (srijeda) 
Žalbeni rok
(učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz
pojedinog predmeta ima pravo u roku od dva dana
od zadnjeg dana škole podnijeti zahtjev NV-u za
polaganje ispita pred povjerenstvom)
18.06.2020.-19.06.2020.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razred 
19.06.2020.
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
verifikacija svjedodžbe 4 razreda nakon dopunske(produžne)nastave
19.06.2020
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3 razreda;
Svjedodžbe 1,2,3 razreda nakon žalbenog roka
23.06.2020
Ljetni ispitni rok – obrana završnog rada 26.06.2020.
Maturalni odbor 26.06.2020.
Ljetni ispitni rok – dopunska(produžna) nastava za ostale učenike 24.06.2020.-13.07.2020.
Prijava obrane završnog rada za jesenski ispitni rok do 10.07.2020.
Predaja završnog rada za jesenski rok 13.07.2020.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon dopunske(produžne)nastave
14.07.2020.
Prijava popravnih ispita 17.08.2020.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – završni razredi 18.08.2020.-20.08.2020. 
Nastavničko vijeće za učenike četvrtih razreda;
Verifikacija svedodžbe 4 razreda nakon  popravnog roka
21.08.2020.
Jesenski ispitni rok – popravni ispiti – ostali razredi 18.08.2020.-24.08.2020.
Jesenski ispitni rok – obrana završnog rada 21.08.2020.
Maturalni odbor: završne svjedodžbe 21.08.2020.
Nastavničko vijeće za učenike 1,2,3, razreda;
Verifikacija svjedodžbe 1,2,3, razreda nakon  popravnog roka
26.08.2020.