Otvoreni dani simulatora

Otvoreni dan simulatora u organizaciji Pomorskog fakulteta i Sveučilišta u Splitu koji će se održati u petak, 27. rujna 2019. u 11:00 sati. Otvoreni dan simulatora je namijenjen svima koji se žele bolje upoznati s najvećim sustavom simulatora na ovim prostorima. U sklopu Otvorenog dana će se održati prezentacija sustava simulatora te razgledavanje laboratorija u kojima su simulatori smješteni. Detaljan program je u privitku.
Program-Otvoreni dan simulatora